PROJECT OF THE DIRTY GUYS [ SIÊU PHẨM CỦA BỰA GIỀ ]- PART 2


Trà My Vũ xin giói thiệu  với mọi người SIÊU PHẨM THỨ 2  của BỰA GIỀ:  Một VIDEO up trên  kênh  nổi tiếng tầm cỡ quốc tế của nhà tui, nó được MV Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita - Đây là MV trong top 10 MV được yêu thích nhất năm 2019 của 2 ca sĩ Mỹ lừng danh Shawn Mendes và Camila Cabero thể hiện. 
Có điều, video của TM đươch up lên từ ngày 23/2 cho tới nay là 7/4  với sự chía sẻ cần mẫn  của tôi và sự đề xuất rất nhiệt tình của youtube,  nhưng BỰA GIỀ chỉ cho hiển thị  có 75 view.
Hàng ngày, nó cứ lên được hơn 100view lại tụt xuống như vầy.
Thử hỏi có ai đi đề xuất một video mấy chỉ đạt mấy chục view cho  một MV hót nhất thế giới của họ không???
 Xin hỏi Youtube và mọi người đã từng chứng kiến sự lạ này trên đời chưa ???
Cho dù hiện nay, là thời điểm can go của tâm dịch cúm CORONA, nhưng hắn vẫn rất hào hứng DIỄN HÀI để CHỌC CƯỜI cho thiên hạ.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Vậy có nên cảm ơn lòng tốt của BỰA GIỀ không mọi người??? kkk
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tra My Vu would like to introduce to everyoneTra My Vu would like to introduce to everyone THE PROPERTY - part-2 of the filthy old man : A VIDEO up on my internationally famous channel, it was MV Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita - This is the MV in the top 10 most popular MVs of 2019 by 2 famous American singers Shawn Mendes and Camila Cabero.

The thing is, the TM video was uploaded from February 23 to April 7 with my diligent sharing and the enthusiastic proposal of youtube, but he only show 75 views.

Every day, Every day, it keeps up to over 100view he pulls down 75 views like this

Try to ask anyone who proposed a video that only reached a few dozen views for one of the world's hottest songs MV ???

 Please ask Youtube and everyone has witnessed this strange in life ???

Even now, it is the time of the heart of the CORONA influenza epidemic, but he is still very excited to play clown to LAUGHTER.

Laughter is a tonic scale.

So should you thank the kindness of the BUDDHA ??? kkk


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes