[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] YUMOTO CHAN'S TEAM CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ TRÀ MY VŨ - MUAHOABACHHOP ! HAPPY ENDING

Tôi xưa nay vốn là một người mạnh mẽ, không bao giờ nghĩ đến chuyện mềm yếu.
Khi gặp bao nhiêu trắc trở và bão giông, tôi cũng đã cố vượt qua từng ngày.
Chỉ có điều, trong lòng tôi chỉ mang đầy nỗi uất hận, căm thù.
Tôi đã không còn là tôi như trước nữa, 1 đứa bé ngây thơ, hồn nhiên.
Rồi một ngày nào đó, khi tôi bắt đầu trưởng thành, cô TMV đã cảm hóa tôi từng ngày.
Cô như một người mẹ hiền từ dìu dắt tôi từng bước.
Cái gì cô cũng nhường cho tôi: từ bữa ăn, miếng nào ngon, cô đều dành cho tôi hết. Sợ tôi bị bẩn chân, cô còn dành đôi dép khô, còn đôi dép ướt thì để cô đi, ...
Mặc dù tôi đã rất nhiều lần nổi nóng, trách giận cô ấy do quá sức chịu đựng của mình, cô vẫn luôn nhường nhịn và giảng giải để tôi hạ hỏa.
Rất nhiều lần như vậy, nghĩ lại, tôi vô cùng xúc động, và nghĩ rằng: Tại sao con chỉ là 1 đứa bé hư, mà mẹ vẫn đổi xử tốt như vậy.
Tôi đã kìm nén cảm xúc của mình.
Rồi đến một ngày, khi hiểu ra sự thật, cô ấy nhận hết trách nhiệm của mình, chỉ vì cho tôi khỏi lo lắng...
Tôi đã chợt hiểu ra:
- Khi gặp khó khăn trắc trở, thứ ta cần không phải là TRẢ THÙ NHỮNG KẺ HẠI TA. Mà là BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU THƯƠNG.
Và cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng:
" Mom ơi! Con yêu mom nhiều lắm !"...
Sắp đến sinh nhật cô TM rồi, chúc cô 21/4 vui vẻ ,tràn ngập hạnh phúc, được làm những điều mình thích, được sống bên những người mình yêu thương. I LOVE YOU! LOVE YOU! MOM!

( TRANS)
I used to be a strong person who never thought of being soft.

When I met many obstacles and storms, I tried to pass each day.

Only thing, in my heart filled with only resentment, hatred.

I was no longer the same me before, an innocent, innocent child.

Then one day, when I started to grow up, Ms. TMV touched me every day.

She was like a gentle mother who guided me step by step.

Everything she gave to me: from the meal, whichever delicious, she was all for me. Afraid that I might get my feet dirty, she gave me use dry sandals, while wet sandals let her go, ...

Although I got angry many times, blaming too much for her, she always gave in and explained so that I could cool down.

A lot of times like that, when I think about it, I am very touched, and I think: Why is I just a spoiled child, but my mother still behaves so well.

I have suppressed my emotions.

Then one day, when I understood the truth, she took on all her responsibilities, just for letting me not worry ...

I suddenly realized:

- When encountering difficulties, what we need is not REVENGE TO THE PERSON HARM ME. It is TO PROTECT THE PEOPLE YOU LOVE.

And finally, I just wanted to tell her:

"Mom! I love you so much!" ...
It's going to be the birthday of Ms. TM, wishing you a happy April 21, full of happiness, doing what you likes, living with the people you loves. I LOVE YOU! LOVE YOU! MOM!

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes