[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] TRIẾT LÝ CỦA RIÊNG CHAN YUMOTO

Mỗi con người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, vì vậy đừng quá nghe theo những triết lý của người khác, cần phải có lập trường riêng, Vì thế giới này muôn màu muôn dạng...

Every human being is born with a unique situation, so do not listen too to the philosophies of others, need to have a separate viewpoint, Because this world is colorful ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes