[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] CHAN YUMOTO VÀ LOẠI NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT


Trên thế giới này, tồn tại 2 loại người đáng sợ nhất: Kẻ nắm tất cả quyền lực trong tay và kẻ không còn gì để mất.
--------------

In this world, there are two most terrifying types of people: those who hold all the power in their hands and who have nothing to lose.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes