[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] THÁM TỬ NGHIỆP DƯ MÀN GIỚI THIỆU - amateur detectives INTRODUCTION

 


Ngày xửa, ngày xưa, có hai anh chàng  thám tử nghiệp dư.
Tuy giỏi giang nhưng tình tình thì vô cùng kỳ quái,
Nhìn cách họ ăn mặc là đã biết rằng họ vô cùng lập dị rồi.
Anh chàng tóc xanh lét kia tên là Shotaro, với vẻ đẹp trai của mình, đã làm bao nhiêu cô gái say đắm.
Còn anh chàng tóc vàng tên là Phillip, tình tình dễ thương, đôi lúc cũng khá nguy hiểm. 
Được cái cả 2 vừa là cộng sự, vừa là người yêu- gay hoặc les? Hết nói luôn.
Và sau những trận chiến thăng trầm, 2 người trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết...
Còn những nhân vật khác tôi sẽ giới thiệu sau nhé.
Chàng Shotaro luôn có câu cửa miệng gọi Phillip là : Oy, Phillipku...
Còn Phillip thì ngược lại: Phillip! Chứ không phải là Phillipku...
Và mỗi lần tiêu diệt lũ dopant, họ thường nói:
Hãy đếm lại tội lỗi của ngươi đi! ( Chắc là bắt chước phim rồi )
Thôi, tôi tạm ngưng bút ử đây, khi khác nói tiếp nhé...kekekek


 -----------

Once upon a time, there were two amateur detectives.

Despite being talented, but extremely bizarre,

The way they dress is to know that they are eccentric.

That pale blue-haired guy named Shotaro, with his handsome looks, has fascinated many girls.

And the blond guy named Phillip, he is cute, sometimes quite dangerous.

Are both partners and lovers - gay or lesbian? I am speechless.

And after the ups and downs of battles, the two became more mature than ever ...

There are other characters that I will introduce later.

Shotaro always has a catchphrase that calls Phillip: Oy, Phillipku ...

And Phillip is the opposite: Phillip! Not Phillipku ...

And each time they destroyed the dopants, they used to say:

Count your sins again! (Probably imitating the movie)

Come on, I paused the pen, another time to continue ... kekekek

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes