[ NHÓM BOY HỌC TRÒ] TIỂU MUN NGUYỆN LÀM MỘT KIẾP HỒ LY


Khi ta muốn lánh xa loài người, nơi có nhiều quỷ kế, dã tâm, độc ác. ..
. Thì nghĩ ngay đến làm một chú hồ ly cho lành. Hehe!
Chế nào " bồ kết" có thể mang nó về nuôi nha.
Ba mẹ tui sẽ cảm ơn và hậu tạ thêm một " chậu cám "
Các chế thử nhìn xem chú cáo Tiểu Mun này trông thế nào??
 Phát biểu nhóe ! keke :D :D -
--------- W
hen we want to flee from humankind, where there are many devils, malice, cruelty. ...
 I thought of making a fox for good. Hehe!
 Any "like" can bring it home.
 My parents will thank and postpone adding a "pot of bran" Y
ou guys try to see what does this Tieu Mun fox look?
 Please comment ! keke: D: D

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes