CÔ NĂM SUỐI LÂN

Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
........................
.....................................
Cô Năm Suối Lân vốn là tiên nữ trên thiên cung, giáng sinh hạ giới là thiếu nữ dân tộc Nùng ở xứ Lạng.
Có tài liệu chép rằng, cô Năm là tiên nữ cận kề bên Chầu Năm Suối Lân ( thuở chầu còn là công chúa), nên cô được tôn danh hiệu là CÔ NĂM SUỐI LÂN.hay còn gọi là CÔ NĂM SÔNG HÓA.
Cô Năm Suối Lân còn hầu Mẫu Thượng Ngàn, là một thánh nữ có tính cách dịu dàng, anh minh, trí tuệ thần thông:
            Cô Năm cốt cách phi thường
     Trâm cài lượt giắt, soi gương chải đầu
         Long lanh mắt phượng như sao
    Thần thông diệu trí biết bao quyền hành.
Cô sinh ra từ thuở Lê Triều, oai linh dậy khắp trời Nam đương thời:
        Lê triều tích cũ sử xanh
    Cô Năm công chúa rành rành oai linh.
 Sau khi về trời,  cô vẫn được coi là tiên cô kề cận bên cửa Chầu Năm, coi sóc bản đền Suối Lân.
Ngoài ra, cô còn được coi là vị thánh trấn giữ tại cửa rừng suối Lân. ( cung rừng này, cửa vào do cô trấn giữ, còn cửa ra  là Thất Khê do CÔ BÉ ĐÈO KẺNG trấn giữ.)
Ai đi chiêm bái đất Lạng đều phải qua bái yết cửa Chầu Năm và cô Năm Suối Lân, nơi có dòng suối Lân do cô cai quản bốn mùa trong xanh, nước thông về sông Hóa.
Tương truyền rằng, dòng suối này vô cùng linh thiêng, nước suối cả năm trong xanh mát rượi, không cạn bao giờ.
 Nếu có ai bệnh tật đến xin nước suối cô về uống bệnh sẽ tan ngay, nhược bằng người nào không biết xuống suối tắm hay rửa chân tay làm ô uế dòng chảy sẽ bị cô hành cho sốt mê sảng, điên dại.
Cô còn xát lá han kẻ nào dám báng nhạo cô, khiến cho chúng ngứa náy toàn thân, rồi cô cho đi lạc đường.
 Cô Năm còn là người nổi tiếng thưởng phạt nghiêm minh:
           Phép cô thưởng phạt nghiêm minh
         Có công cô thưởng, tội hình không tha.
Tuy nhiên vị thánh nữ như hoa như ngọc này cũng đầy lòng vị tha:
       Người thời có phúc có phần
   Có lòng cô sẽ bắc cân cho đều
Cũng như nhiều thánh cô khác trong TỨ PHỦ THÁNH CÔ, cô Năm suối Lân là người đàn ca, thơ phú rất hay, giỏi cả chữa bệnh, cứu thương dân lành.

Cô Năm rất ít khi ngự đồng, thường chỉ ngự khi các ghế sát căn cô hay ghế hầu tại cửa đền cô.

 Khi ngự đồng, cô thường mặc xiêm y màu xanh lá hoặc màu thiên thanh, chít khăn củ ấu, bên mình có túi vóc, dao quai.
Ngự đồng, cô cũng khai cuông và múa mồi.
Khi về đồng cô xinh đẹp vô ngần:
         Về đồng cô mặc áo xanh
     Nón buồm túi vóc thanh thanh hoa cài
         Rườm rà cô vấn tóc mai
    Chít khăn củ ấu chân hài cánh tiên
 ĐỀN THỜ CHÍNH: Hiện nay, cô được thờ  là thánh cô  trấn giữ cửa suối Lân sông Hóa, cung thờ đặt cạnh đền chính cửa dền chầu Năm Suối Lân, thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.


_______________________________________
Co Nam Suoi Lan is a fairy in Heaven, born on Earth into a Nung family in Lang Son.
There are documents that Co Nam Suoi Lan is a fairy who served Chau Nam Suoi Lan when she was a princess. Therefore, she is honored as Co Nam Suoi Lan.
Co Nam Suoi Lan also serves the Forest Mother Goddess.
She is a gentle and intelligent lady:
Co Nam is so extraordinary
with glittering phoenix eyes
She is very intelligent
She was born in Le dynasty:
In the record of Le dynasty
Co Nam is so famous and sacred.
After she returned to Heaven, she was appointed as a fairy who serves Chau Nam and governs the temple in Suoi Lan.
In addition, she is considered as the saint who governs the mouth of Lan stream (the gate is governed by her, the door is governed by  Co Be Deo Keng).
Anyone who visits Lang Son is obliged to cross Chau Nam and Co Nam Suoi Lan's area, where there is Lan stream of which the water is crystal clear in all four seasons.
Legend has it that this stream is extremely sacred. The water of the stream is green and never empty.
If anyone is sick, go to her temple to ask for some water in the stream. They will feel better. Yet, if anyone cleans their feet in the stream, making it polluted, will fall sick.
Co Nam also punishes people who badmouth her by making them itchy and get lost.
Co Nam is famous for being strict.
Like other saints, Co Nam is skilled at playing instrument and good at composing poetry. She is also able to heal people.
She rarely appears in the trance ceremonies. She only appears when the spirit medium invites her.
When appearing in the trance ceremonies, she usually wears green costumes with scarves, bagd and straps.
When appearing in the trance ceremonies, she dances.


Her main temple: She governs the mouth of Lan River. She is worshipped in the palace next to the main one in Chau Nam Suoi Lan's temple in Huu Lung, Lang Son.My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes