CHẦU BÀ ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN


TRÀ MY VŨ
.........................
.............................

 Xinh thay công chúa thượng ngàn
 Đoan trang hiền thục dung nhan khác thường
 nụ cười như thể hoa ban 
 Rung rinh cánh mỏng theo làn gió xuân. 

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes