SỰ TÍCH QUAN LỚN ĐỆ NGŨ TUẦN TRANHDành cho các bạn thích tìm hiểu vè ĐẠO MẪU VIỆT NAN
.........................................
Người Ninh Giang ai cũng biết và tự hào về một vị quan lớn mà tên tuổi và thần tích của ông được lưu truyền qua nhiều thế hệ- Đó là QUAN LỚN TUẦN TRANH, một vị quan yêu nước thương dân, thanh liêm chính trực, mãi được ghi danh trong Đạo Mẫu cũng như trong trang sử sáng ngời của quê hương .
 Quan lớn tuần tranh hay còn gọi là quan đệ ngũ là quan lớn thứ 5 trong ngũ vị tôn ông.
Nhiệm vụ: Là thống quản nhân gian, thống lĩnh thiên âm binh.
Sắc phong: Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần- Cao Lỗ Đại Vương- Đệ ngũ tuân Tranh.
 Đền  thờ chính ở Ninh Giang và đền Kì Cùng thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Ông là con trai thứ 5 của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, giáng hạ trần gian, là vị tướng quân tài ba kiêm quản thủy bộ, được giao quyền trấn giữ duyên hải sông Tranh.
 Vì nhân duyên ngang trái, ngài có cảm tình với thiếu nữ xinh đẹp là vợ lẽ của viên quan và người phụ nữ này cũng có cảm tình với ông. nhưng lại dấu thân phận đã là gái có chồng.
Khi viên quan kia biết được chuyện đó đã vu cho ông tội quyến rũ vợ mình, khiến ông bị hàm oan và bị lưu đày lên chốn kì cùng ( tỉnh Lạng Sơn).
 Tại đây ông đã tuẫn tiết để chứng minh sự trong sáng của mình. Dải lụa đào tuẫn tiết đã hóa thành đôi bạch xà bơi về quê hương Ninh Giang của ông.
 Ở Ninh Giang, có hai ông bà già nghèo không con cái. Một hôm, họ đi ra sông bắt được hai con rắn liền mang về nhà nuôi và yêu quý như con, nhưng hai con rắn đó ăn nhiều, khiến họ không đủ thức ăn cho chúng, nên đành di ăn trộm thức ăn của hàng xóm để nuôi chúng. 
Quan phủ biết chuyện, bắt giải họ về nha phủ trị tội. Ông bà này đành phải thú thực chuyện về hai con rắn, Quan phủ đòi giết chúng, nhưng ông bà này thương xót vội mang ra sông Tranh thả. 
 Về sau, chỗ thả rắn  tạo thành dòng xoáy dữ dội, thuyền bè qua đó bị đắm vô số.
 Đến đời Thục Phan, vua tập hợp binh lính chống giặc, phải đi qua sông Tranh và khi tới đoạn đó thì không tài nào qua nổi, bèn gọi lão làng qua cầu đảo. Ngài ứng hiện nói rõ sự tình xưa và hứa sẽ giúp vua đánh giặc.
 Khi giặc dã bị dẹp tan, vua về giải oan cho ngài, phong là " Giảo Long Hầu"
 Ngài chính là  tướng quân Cao Lỗ, giúp vua  Thục Phan hộ quốc an dân, chế tạo ra nỏ thần và dựng thành Cổ Loa.
 Trong các văn hầu, ngài đều giáng ngự, mặc áo đai mạng màu lam, tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp, lễ vật, múa thanh long đao.
 Ngày tiệc của ngài là ngày 25 tháng 5 âm lịch hàng năm.
_____________________________
Ninh Giang locals are proud of a great mandarin. His name and his legends have been handed down through generations. That is Tuan Tranh great mandarin, a patriotic and loving person whose name is well-known in the history of the Mother Goddess religion.
Tuan Tranh Great Mandarin is the fifth in the five Great Mandarins of the Mother Goddess religion.
His responsibility: managing the world and controlling the officers in Heaven.
Title: The fifth Great Mandarin - Cao Lo Lord - Tuan Tranh Mandarin
The main temple is in Ninh Giang and Ki Cung temple in Lang Son.
He is the fifth son of Bat Hai Dong Dinh King, who descended into the world, was a great general who was given the power to control Tranh River.
He was in love with a beautiful girl, who was a concubine of a mandarin. This woman also had feelings for him, yet she was married.
When the mandarin learned of this, he blamed Tuan Tranh mandarin of seducing his wife, causing him to be unfairly charged and exiled to Lang Son.
Here, he killed himself to prove his innocence. The silk he used to take his life turned into a pair of white snakes and swam to Ninh Giang, his hometown.
In Ninh Giang, there were a couple who had no children. One day, they went to the river  to catch the snakes and brought them home to raise as children. Yet the snakes ate too much for the couple to supply them. Therefore, they stole from their neighbours to feed the snakes.
The officials in the town knew of this and arrested them  for the crime. The couple had to admit that they had two snakes. The official intended to kill them, yet, the couple begged to bring them to Tranh River and let them go.
Later, the place where the snakes were let go turned into a whirlwind, making no boats pass by successfully. 
At Thuc Phan time, the king gathered troops to fight against the enemy. They had to cross the Tranh river in vain. Therefore, they had to buy offerings to pay respect to Tuan Tranh mandarin. He appeared and told the king of his story.
When the enemy was gone, the king cleared Tuan Tranh mandarin of his fault charge and gave him the title "Giao Long Hau".
He was General Cao Lo who helped Thuc Phan King protect the people, produce the magic bow and arrow and build Co Loa.
In the trance ceremonies, he wears blue costumes to approve of the offerings and uses a sword.
His anniversary is 25th May, Lunar Calendar.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes