SỰ TÍCH ÔNG HOÀNG BẨY BẢO HÀ


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU

.........................................

Ông Hoàng Bẩy là một nhân vật có thật trong lịch sử, được thần thánh hóa, là con trai thứ 7 của vua cha bát hải động đinh. 

 1- Đền thờ : Đền của ông ở đất Bảo Hà ( Lào Cai) nên người ta còn gọi là ÔNG BẨY BẢO HÀ.
Vậy ông Hoàng Bẩy là ai?

2- Thần tích: Vào thời Lê ( niên hiệu Cảnh Hưng 1740- 1786), tại vùng Bảo Hà và biên cương phía Bắc. giặc Trung Quốc tràn sang cướp phá, còn các tù trưởng ở đây thì đánh phá lẫn nhau, khiến cho tuyến đầu Tổ quốc lâm nguy bởi thù trong giặc ngoài.
 Trước tình hình đó, Triều đinh đã cử một viên tướng họ Nguyễn tên là Nguyễn Hoàng Bẩy lên trấn thủ vùng đất này.
 Tướng Hoàng Bẩy đánh đâu thắng đó, làm cho lũ giặc Tàu phải rút chạy về nước.
Về chính sách đối nội: Ông đã kêu gọi các tù trưởng xóa bỏ mâu thuẫn, cùng nhau đoàn kết xung quanh mình thành một khối thống nhất.
 Bảo Hà trở thành một căn cứ quân sự vững chắc.
Ông đã được các triều vua phong tặng mĩ tự " Trán An Hiển Liệt". " Thần Vệ Quốc ".
 Trong một trận chiến không cân sức sau đó, ông đã anh dũng hi sinh.
 Thân xác ông trôi về đất Bảo Hà. Người dân thương tiếc đã lập đền thờ ông tại đó.
3- Vì sao lễ ông Bẩy người ta hay dâng trà Ô Long và thuốc phiện?
Trong chính sách đối nội: Ông Bảy vì muốn thu phục các thổ ti, tù trưởng nên đã không chỉ dùng quân sư giúp mình mà ông còn dùng các biện pháp mềm dẻo thu phục nhân tâm vì thế ông đã chủ động hòa nhập vào cuộc sống của họ như uống trà, đánh bạc, hút thuốc phiện.
 Người đời sau đã lầm tưởng ông Bẩy là nhân vật ăn chơi, ghiền cả mấy cái thói quen đánh bạc, uống trà, hút thuốc phiện.
Cũng vì điều này mà dân chơi thời nay, đã vô tình làm xấu đi danh tiếng lẫy lừng của ông.
Có rất nhiều kẻ ham lô đề cờ bạc, chắn cạ, hút hít  lại đổ thừa do mình có căn ông Bẩy nên mới sa ngả như thế.
Do đó, khi hầu ghế ông, các đồng chỉ nên dâng trà, thuốc, còn dâng thuốc phiện là phạm pháp.
Những con dân của TỨ PHỦ nên biết về điều này để giải thích cho những kẻ mơ hồ, thiếu hiểu biết lại cho rằng đền ÔNG BẨY BẢO HÀ là nơi thờ một kẻ buôn thuốc phiện, đồng thời dùng sự hiểu biết của mình để tôn vinh các thánh trong tứ phủ và giáo hóa những kẻ còn đang lạc trong chốn u mê, nghiệp chướng nặng nề.
  NGÀY TIỆC: Là ngày 17 tháng 7 âm lịch hàng năm.
VĂN ÔNG BẢY BẢO HÀ:
Văn ông Bẩy cùng với văn ông Bơ, ông Mười là những bài hát văn hay và rung động lòng người nhất.
Sau đây là lời bài hát văn:

Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt 
Bóng ác tà đã gắn non Tây 
Trăng in mặt nước vơi đầy 
Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền
 Quan Hoàng Bảy trấn miền Bắc địa 
Hợp binh hùng lục, thủy Thao Giao Quân cơ mưu lược luận bàn
 Doanh trung thường có hai Hoàng vào ra
 Quan Hoàng Bảy Bảo Hà chính vị Cùng tướng quân 
Đệ Nhị Hoàng Hai Can qua dâu bể biển dời Anh hùng xưa đã ra người cung Tiên
 Nhớ công đức lập đền phụng sự
 Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa Thú vui điếu khách, bàn trà 
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông 
Hoàng Hoa tựa khăn hồng gối xếp
 Ngự tính tình phong nguyệt họa ca
 Nhắn ai lên đất Bảo Hà, 
Nếm mùi phong nguyệt, ấy là thần tiên
 Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích 
Quan Bảo Hà thực đích trung quân
 Sinh thời làm tướng trung thần T
Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn 
Dẫu bể cạn - non mòn cũng quyết 
Thử ra tài cho biết uy danh 
Bao phen chiến lược tung hoành
 Định An xã tắc đế kinh cõi ngoài,
 Đất Lao Cai là nơi dựng võ 
Quyết ra tài đội ngũ tiến công
 Biên cương súng nổ đùng đùng 
Sa trường sương máu núi sông chẳng nề
' Đem quân về Thất Khê trấn thủ
 Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
 Mãn thuần chiếu triệu hồi thiên 
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần 
Bỗng một trận sầu vân ám kết
 Hiệu chấn hình dạo hết Bắc Nam 
Vui cùng nước biển trăng ngàn 
Tốt tươi quả lạ trăng vào đìu hiu 
Độ dân xã ngày Nghiêu, tháng Thuấn,
 Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh 
Từ bi cải dữ làm lành
 Chọn người nữ tú nam thanh chấm đồng 
Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
Ai khẩn cầu tế độ tài qua
 Hoàng về chắc dáng điện tòa 
Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường./.

_______________________________________
Mr Hoang Bay is a true figure in the history. In the Mother Goddess religion, he is the saint mentioned the most by followers and people outside the religion.
1. Temple: His temple is in Bao Ha (Lao Cai), so people often call him Ong Bay Bao Ha.
So who is Ong Hoang Bay?
2. Legend: In the Le dynasty (1740 - 1786), in the Bao Ha area and the Northern frontier, Chinese invaders swarmed in and looted while the chiefs here attacked each other, making the country at risk by enemy.
Facing the situation, the Imperial sent Nguyen Hoang Bay, a general to govern this land.
General Hoang Bay fought against the enemy successfully, making them scared.
As for domestic policy: He called on the chiefs to eliminate the conflicts and reunite.
Bao Ha became a solid military base.
He was awarded the title "Tran An Hien Liet" and "Than Ve Quoc ".

In an unequal battle, he sacrificed himself valiantly.
His body drifted to Bao Ha. The people here  mourned and worshipped him here.
Ong Hoang Bay is a true figure in the history, he is the seventh son of Bat Hai Dong Dinh King.
3. Why do people usually offer O Long tea and drug when paying respect to Hoang Bay?
In the domestic policy:  Ong Bay, wanting to unite the chiefs, not only used the military measures but he also used the soft measures by actively immersing himself in their lives and starting drinking tea, gambling and using drugs.
Later people mistakenly thought that he was a playboy who had a habit of drinking tea, gambling and using drugs.
Because of this, the people inadvertently worsen his famous reputation.
There are many gamblers who are addicted to gambling and drugs attributed their addiction to following Ong Bay.
Therefore, when inviting him to the trance ceremonies, the spirit mediums should offer tea and cigarette. Offering drugs is still illegal.

The followers of the Mother Goddess religion should understand this and explain it to those who do not know of this. They should use their understanding to honor the saints in the Mother Goddess religion and teach those who are unaware.
His ANNIVERSARY: July 17th of the Lunar Calendar.

Some sentences in the song about him:


The South winds blow the incense
The moon is reflected in the water
Bao Ha has the legend 
Of Hoang Bay who governs the North
Collecting enough soldiers
to fight against the invaders.  My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes