SỰ TÍCH CHÚA BÓI NGUYỆT HỒ


Tôi luôn ngưỡng mộ Chúa bói Nguyệt Hồ
.............................................
 Khi còn chưa có chút hiểu biết về ĐẠO MẪU thì chị cả tôi đã biết xem bài Tây và khá đông khách.
 Sau này, khi chị ấy  ra đầu hàng tứ phủ, làm tôi Phật Thánh thì vị thánh nữ đầu tiên mà chị ý được nằm mộng thấy là CHÚA BÓI NGUYỆT HỒ.
 Vì mối tri ân ấy nên sau ba năm trình đồng, chị tôi làm lễ tạ tam tòa chúa bói và xin được phép mở quạt.
  Trước khi về đền Người để làm đại lễ, chị tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về xuất thân và thần tích của Người.
 Dưới đây là vài nét sơ lược về Chúa bói Nguyệt Hồ do chị tôi đã  ghi lại trong một cuốn nhật kí của mình.
 Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ hay còn gọi là Chúa Bói Nguyệt Hồ là chúa thứ hai trong TAM VỊ CHÚA MƯỜNG. Người còn được gọi là Nguyệt Nga Công Chúa.
 Đền thờ: Ở xã Hương Vĩ- huyện Yên Thế- Tỉnh Bắc Giang. Đền thờ Chúa còn được gọi là TỪ LINH HỒ NGUYỆT.
 SỰ TÍCH: Về sự tích của Chúa không đồng nhất, bởi có nhiều tài liệu khác nhau. Có tài liệu viết: Chúa là con nuôi của vua Hùng. Có tài liệu lại ghi là Chúa giáng thế từ thời Lê Trung Hưng,
Mời các bạn tham khảo một số tài liệu sau:
1- Tài liệu thứ nhất:
Chúa sinh ra ở tỉnh Bắc Giang, nhà có ba chị em gái. Chúa là em út. 
Chị cả tên là Lê Hoa, là một nữ tướng từng tham gia trận đánh ở Hữu Lũng và thác tại đó. 
 Chị thứ hai tên là Như Hoa và cả hai chị gái của Chúa đều được dân gian thờ phụng
Năm 14 tuổi, chúa đệ nhị đã được Quỷ Cốc Tiên Sinh nhận làm con nuôi và truyền dạy cho bà các thuật chiêm tinh, bói toán, đặt tên hiệu là NGUYỆT HỒ.
 Sau khi thành tài, bà đã dành cả đời mình để làm phúc cứu dân.
  Danh tiếng của Chúa lan đến tận kinh đô và nhà vua nhờ thế đã biết được tài năng của Người. 
Vua truyền chỉ đón rước bà về kinh.
Mỗi lần  cầm quân ra trận, nhà vua thường nhờ Chúa gieo quẻ xem lành dữ thế nào.
 Quỷ Cốc Tiên Sinh căm giận bà ( ông này là người Tầu) đã đem chôn sống Chúa làm thần giữ của và lập miếu thờ cho Người. 
  Bất chấp mọi bùa yểm của ông thầy, sau khi quy tiên, Chúa Nguyệt vẫn hiển linh để giúp dân, giúp nước.
2- TÀI LIỆU THỨ 2:
 Vào đời Duệ Vương, quân Thục tràn sang xâm lược nước ta.  Vua Hùng đã hạ chiếu tìm người hiền tài trong nước để đứng ra giúp vua đánh giặc. 
 Tại vùng Bo ( Yên Thế), có hai ông họ Cao và họ Quý đã ra ứng tuyển và được vua phê duyệt.
 Hai ông đã nỗ lực tuyển mộ quân sĩ và ngày đêm đốc thúc họ hăng say luyện tập để chờ giặc tới.
 Do thế giặc quá mạnh,  hai vị tướng này chỉ huy quân vừa đánh vừa rút lui để chờ thời.
 Ít lâu sau, khi binh lực đã được củng cố và mạnh hơn trước, hai ông kéo quân trở về đánh úp giặc.
 Bị  vây đánh bất ngờ, quân Thục trở tay không kịp và phải cuốn xéo về nước.
 Với chiến công hiển hách đó, hai ông đã được nhà vua phong tặng THƯỢNG ĐẲNG PHÚC THẦN.
Chúa Nguyệt Hồ là con gái của vị tướng họ Cao. Bà được triều Nguyễn phong tặng là Nguyệt Nga phu nhân. hay còn gọi là Nguyệt Nga Công Chúa.
 Nếu theo văn Chúa bói Nguyệt Hồ thì sự tích của Người gắn liền với tài liệu thứ nhất.
 Theo tín ngưỡng ĐẠO MẪU thì Chúa Nguyệt Hồ và Chúa Cà Phê  ( đền thờ ở Hữu Lũng , Lạng Sơn) là hai vị chúa bói nổi tiếng nhất của Tứ Phủ.
NGÀY TIỆC: Là ngày 25 tháng 2 âm lịch ( nguồn tin từ thủ nhang đền Chúa)
--------------------

Though lacking the knowledge of the Mother Goddess religion of Vietnam, my eldest sister knew how to tell fortune with a set of Western cards.
Later, when she became an official believer, the first female Saint she dreamt of was Nguyet Ho Goddess.
Because of the attachment, three years after the trance ceremony, she held another to show her thankfulness to Three Muong Goddesses.
Before going to the Temple of Nguyet Ho Goddess, she spent time researching the origin of the Saint.
Below are the outlines written down in my sister’s diary:
Nguyet Ho Goddess is the second of the Three Muong Goddesses. She is also known as Nguyet Nga Princess.
Her temple: Huong Vi Commune – Yen The District – Bac Giang Province. Her temple is also called Ho Nguyet Pagoda.
The stories of Nguyet Ho Goddess are not consistent as there are many different documents. One tale is that she was the adopted daughter of Hung King. Another is that she was born in the time of Le Trung Hung.
Here are some notes that you can refer to:
1-      The first document:
Nguyet Ho Goddess was born in the family of three daughters in Bac Giang Province. She was the youngest.
Her eldest sister was Le Hoa, a female general who participated in a battle in Huu Lung and passed away there.
The second eldest sister was Nhu Hoa. Both of the sisters are worshipped.
At the age of 14, Nguyet Ho Goddess was adopted by Quy Coc Tien Sinh, who also passed on the knowledge of astrology, fortune-telling to her and named her Nguyet Ho.
After being trained, she spent her whole life saving people.
The fame of the Goddess spread to the capital and the King learned of her talents. He requested she be brought to the capital.
Each time before a battle, the King often asked Nguyet Ho Goddess to tell fortune.
Quy Coc Tien Sinh (a Chinese), infuriated with Nguyet Ho, buried her alive to make her the god of possession. He also built her a temple.
Despite the incantation, Nguyet Ho Goddess has still been  alive to help the country and its citizens.
2-      The second document:
In the reign of Due King, the Thuc army invaded Vietnam. Hung King decided that talents be sought for the battle against the invaders.
In the area of Bo (Yen The), two men born in the Cao and Quy families were nominated and approved by the King.
They tried hard to recruit soldiers and urged them to practice every day to be ready for the fight.
Because the enemy was too strong, the two generals commanded the troops retreat to wait for the right time.
Soon after, when the forces were strengthened, the two generals had the troops back to fight the enemy.
Surprisingly defeated, the Thuc army had to return to their country.
With the glorious victories, the two men were awarded with the title THUONG DANG PHUC THAN.
Nguyet Ho Goddess was the daughter of the Cao general. She was awarded with the title Nguyet Nga Princess.
According to the traditional song about Nguyet Ho Goddess, her origin is attached to the first story.
In the Mother Goddess religion, Nguyet Ho Goddess and Ca Phe Goddess (whose temple is in Huu Lung, Lang Son) are the most famous fortune-tellers.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes