SỰ TÍCH ÔNG HOÀNG CẢ
Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
..........................
.........................................
Ông Hoàng Cả tên tường gọi là ÔNG CẢ hay gọi là ÔNG HOÀNG QUẬN.
Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình.
Trong TỨ PHỦ ÔNG HOÀNG, ông là anh cả, có giáng trần.
Sau về thiên cung, được coi giữ sổ sách Thiên Tào.
Những khi nhàn rỗi, ông rong chơi khắp chốn , khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng.
Ông dạo khắp các nơi bồng lai tiên cảnh, khi lên thượng giới cưỡi con Xích Long, khi dạo chơi mặt nước, ông cưỡi lốt tam đầu. cửu vĩ. Có khi ông ngự chốn trần gian phù hộ cho người làm ăn buôn bán, phù cho kẻ học hành thi đỗ khoa cử.
Ông Hoàng Cả là người có công với nhà Lý, sau chống đối nhà Trần, về lập ấp tại Phủ Lý Hà Nam.
Ngài còn có công trị thủy giúp dân.
 khi ngài trở lại thiên cung, nhân dân đã lập miếu thờ ngài.
Lúc vua Trần Nhân  Tông  từ Yên Tử về giảng đạo tại quê hương Nam Trường, Đức Hoàng Cả đã báo mộng cho dân thôn biết là sắp tới có vị Bồ Tát đến giảng pháp và ngài đã quy Phật.
 Cũng có thuyết nói rằng, ông Hoàng Cả là danh tướng thời Lê Lợi, đã tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, rồi làm quan thời vua Lê Thái Tổ, nhưng chưa rõ là vị tướng nào.
Ông Cả ít khi ngự đồng, khi ngự giá ông mặc áo đỏ thêu hình chữ THỌ, đi hài, mang chéo hoa thị, thắt khăn mỏ rìu.
 Khi ngự đồng, ông Cả chỉ tấu hương, khai quang, ngự, phán truyền rồi xe giá.
ĐỀN THỜ: 
Đền thờ ngài ở Lý Nhân, Nam Hà, nhưng ngôi đền này đã bị phá hủy. Hiện nay ngài được thờ ở đền bà Vũ Nương, ở Suối Mỡ Bắc Giang.

_________________________

The first God (Ong Hoang Ca) is usually called Ong Ca or Ong Hoang Quan.
He is the son of King Bat Hai Dong Dinh.
In the Tu Phu Ong Hoang, he is the oldest son.
After returning to the Heaven, he keeps books for the Heaven.
When he is idle, he goes for a walk in different places, sometimes Thieu Linh, sometimes Non Bong.
He roams around different places. When he is in the sky, he drives a dragon. When he is in the water, he drives a fox with nine tails. Sometimes, he is in the world, blessing businessmen and students with luck.
Ong Hoang Ca had a lot of contributions to Ly dynasty. Later, he opposed Tran dynasty and set up his palace in Phu Ly, Ha Nam.
He also governed the water to help people; therefore, after he returned to Heaven, people started building a temple to worship him.
When King Tran Nhan Tong returned from Yen Tu to preach in his hometown Nam Truong, Ong Hoang Ca told the people in their dream that there was a Buddha coming to teach people and Ong Ca became a follower of Buddhism.

There is also a theory saying that Ong Ca was a general in Le Loi time, participating in the Lam Son insurrection. He then became a mandarin for King Le Thai To. Yet we do not know who he was.
Ong Ca rarely appears in the trance ceremonies. He wears red costumes with the embroidery of "THO" word. He also wears a scarf.
When appearing in the trance ceremony, he usually gives advice to people, then returns.
His temple is in Ly Nhan, Nam Ha, but it was destroyed. Now he is currently worshipped in Vu Nuong temple, in Suoi Mo, Bac Giang. ,  

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes