LỜI KHUYÊN NHỦ CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN
 Quẻ thẻ ở cửa ngài rất linh ứng
................................................

Một lần, đi lễ đền Trần ở Nam Định, thấy mọi người rút thẻ tôi cũng vào xin.
 Sau đó, tôi nhờ thầy giải. Thầy vừa nhìn số thẻ của tôi đã nói ngay:
- Quẻ xấu lắm. Năm nay, cô phải hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói vì quẻ này ngài dạy: " Lời nói động binh đao..."
Là một người ăn lộc tứ phủ nên tôi rất tin vào những điều mà Phật Thánh chỉ bảo.
 Chỉ có điều, tôi nghĩ mãi không ra vì sao mà lời nói của mình lại " kinh thiên động địa" đến thế.
Thực lòng, những khách hàng đến nhà tôi thường là người tốt và thỉnh thoảng mới gặp phải một kẻ tiểu nhân.
 Tuy nhiên, tôi không dám khinh xuất bởi vì với tôi thẻ rất linh ứng.
 Thời gian sau đó, tôi luôn ăn nói cẩn trọng và rất chăm tụng CHÚ ĐẠI BI để mong được hóa giải bớt họa tai.
 Một hôm, có mấy cô người mẫu tới nhà tôi nhờ tư vấn. Trong số đó có một cô rất xinh, cô ý hỏi về người chồng hiện tại của mình và muốn nghe lời khuyên của tôi.
 Chẳng hiểu sao khi đó, tôi rất cao hứng nên "phán" liền:
- Chồng kiểu này thì bỏ đi em ạ. Em càng sống thêm chỉ càng khổ mà thôi.
 Dĩ nhiên, lời khuyên đó của tôi là chân thành và rất chính xác. Các bạn cô ấy  ai cũng nhất trí với " quan điểm" đó.
 Hai ngày sau, em trai cô gái đến nhà tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi vẫn ngồi ung dung đọc sách thì ngạc nhiên hỏi:
- Oh! Chị không sao à? Thế mà em cứ tưởng... Chị vẫn không sao là tốt rùi.
Nghe cậu ta nói thế thì tôi cũng không kém phần ngạc nhiên. Tôi vội hỏi lại:
- Ủa! Em nói gì mà chị không hiểu.
Sau đó,  nghe cậu ta kể lại tôi mới vỡ lẽ: Bữa trước, có một cô trong nhóm mấy cô người mẫu  kia đã về " tâu hớt" với chồng của cô ấy về chuyện tôi khuyên nên bỏ chồng.
 Nghe được chuyện đó, chồng cô gái tức giận, định mang đàn em đến  "dọn " nhà tôi vì tội quá to gan đã
" vuốt râu hùm", dám xui cô kia bỏ chồng... ( anh ta là một trùm xã hội đen, có công ty đòi nợ thuê)
Hắn còn bảo với cậu em rể là: " Anh vừa đến " dọn sạch sẽ" nhà cô TM vì cô này tuổi gì mà dám xui chị cậu bỏ tôi chứ".  Anh ta còn tả chi tiết các đồ vật và cách sắp xếp mọi thứ trong nhà của tôi.
Nghe cứ "dư thật", khiến cậu em rể hoảng quá.
Thì ra, anh ta hoặc đàn em đã đến trước cửa nhà tôi nhưng không dám vào vì chắc là do bị các ngài cản.
Rồi tôi chợt nhớ đến lời khuyên trong thẻ ngài dạy bữa trước: " Cẩn thận: Lời nói động  động binh đao".
Đa tạ  ngài đã nhắc nhở và che chở cho con. Xin đa tạ...
------------------
Once time, I went to Tran Dynasty’s temple at Nam Dinh,  saw people asked a lot for them , I also do it.
Then, I asked teacher to taught me. Just saw a lot, him said:
- This lot is very bad ! This year, you had to be very careful of the words speak because he taught: "The words say make conflict"
I really believe in what the Buddha, Saint said.
Only thing, I thought many times but don't know why my words are make "so terrible" .
Honestly, customers who come to my house are usually good people and sometimes encounter a bad person.
However, I did not dared to look down because I had a very sacred lot.
After that time, I always spoke carefully and recite the Great Compassion Mantra to hope to relieve the ear disaster.
One day, some model girls came to my house for advice. Among them was a very beautiful girl, she asked about her current husband and wanted to listen to my advice.
Somehow, I was very excited, so I said "immediately":

- This husband must to divorced. The more you live together the more miserable.

  Of course, my advice is sincere and very accurate. Her friends all agree with that "point of view".
Two days later, her younger brother came to my house. He saw that I was still sitting there reading and was surprised when I asked:

- Oh! Are you alright? But I thought ... You are still fine.

Hearing him say that, I'm equally surprised. I quickly asked again:

- Hey! I said something that I didn't understand.
After that, I heard him tell me that: In the past, there was a girl in the group of model girls who had come back to the "told" with her husband about me advising to leave her husband.

 Hearing that, the girl's husband was angry, intending to bring the juniors to "clean up" my house because it was too big to dare to let her leave her husband ... (he is a gangster, has a collecting company)

He also told his brother-in-law that: "I just came" clean up "the TM's home because she dare to adivce your sister to leave me". He also described in detail the objects and ways of arranging things in my home.

It sounds "real", causing the brother to panic.

It turned out that he or his juniors came to my door but did not dare to enter because it was probably because they were blocked by Saints.

Then I suddenly remembered the advice in the card he taught the previous meal: "Be careful: The words say make conflict".

Thank you to reminded and sheltered me. Thank you...My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes