VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ QUAN HOÀNG ĐÔI


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU

QUAN HOÀNG ĐÔI: Là con của Vua Cha Bát Hải và ông có giáng trần, hiện thân của ông là tướng quân Nguyễn Hoàng.
Theo lệnh Vua cha, ông giáng sinh làm con thứ hại nhà họ Nguyễn, sau trở thành danh tướng có công giúp nhà Lê trong công cuộc phù Lê dẹp Mạc. 
Ông đã từng đem quân truy đuổi họ Mạc đến tận đất Cao Bằng.
Ông được vua Lê phong cho nhiều công trạng. 
Nơi đóng quân của ông là đất Tống Sơn, Triệu Tường Thanh Hóa.

ĐÊN THỜ CHÍNH: Ở nơi xưa ông đóng quan gọi là đền Triệu Tường ( Đền quan Hoàng Triệu), thuộc Tống Sơn, Thanh Hóa.
Ngoài ra đền của ông còn ở Trèm, Hà Nội.
 Theo một số tài liệu thì Quan Hoàng Triệu chính là Nguyễn Hoàng, Thủy Tổ của 9 đời  Chúa Nguyễn và 13 đời vua Nguyễn.
 Ông là người Gia Miêu, Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa. 
Ông sinh năm Ất Dậu 1525, là con trai thứ hai của một công thần triều Lê tên là Nguyễn Kim.
 Sau khi cha và anh của ông bị đầu độc chết, ông đã xin nhà vua ra trấn thủ Thanh Hóa.
 Ông cùng các con của mình, đã có công mở mang bờ cõi nước Nam từ Quảng Bình đến Mũi Cà Mau, thống nhất các vùng Tuyên Quang,Hà Giang, Lạng Sơn Cao Bằng ( thuộc vùng cai trị của Chúa Bầu và họ  Mạc thành nước Việt Nam.
Quan Hoàng Đôi là một nhân vật có thật trong lịch sử. Ngài có công lớn trong việc mở mang bờ cõi và thống nhất đất nước. 
 Tuy nhiên, việc đó không được nhà nước suy tôn vì vấn đề nhạy cảm với quốc tế ( giành đất của căm-pu- chia ngày nay).
 Ngài là một ông hoàng vô cùng linh thiêng không kém Quan Hoàng Bảy hay quan Hoàng Mười.
 Nếu ai muốn cầu công danh, thi cử thì về đền càu ông, rất linh nghiệm.
Điều này còn ít người biết đến.
Ông có hai nơi thờ chính: Đền ở Triệu Tường Thanh Hóa gắn với nơi ông sinh ra, còn đền ở Trèm gắn với nơi ông mang quân ra Bắc dẹp Mạc phù Lê.
Văn ông Hoang Đôi như sau:

Hoàng Đôi đem quan lên ngàn
Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời
.........................
 Chí càn khôn nỗi miền Nam Việt
Đất Thanh Hóa dân Kiệt địa linh.
Tấu quan hoàng Triệu giáng sinh
Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài.
Ông hoàng con vua thứ hai
Đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình
Có nhà họ Mạc bất bình 
Vua sai quan triệu đề hành binh sang

Khi đi tế độ nghiêm trang
Khi về đóng đất Tống Sơn, Triệu Tường
Hay đâu sự lạ phi thường
Hoàng về cho tới Triệu Tường xứ Thanh.
Bái đô còn dấu anh linh
Công người ghi để sử xanh muôn đời.
Việt sử chép đời Lê Thái tổ
Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân.
Sinh ông Hoàng Triệu trung thần
Đã hay kinh sử lại nhuần binh thư
Giận họ Mạc quyết trừ căn thảo
Đấng trung thần giữ đạo Khương Duy
Ra tay huấn luyện binh kì
Làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài
Đã nên đấng khôi đai đệ nhất
Dải hoành sơn khởi vận hoàng đồ
Sắc vàng choi chói ngàn thu
Lầu son phủ tía đế đô muôn đời.
Đất đại Việt chia Trung Nam Bắc
Khi anh linh đệ nhất kì trung
Đất Thanh Hoa giời để một dòng
Trời sinh đấng anh hùng cái thế
Triều Lê kỷ có nhà Nguyễn Thị
Trời đinh sinh đệ nhị vương quan
Vẻ tốt tươi lá ngoc cành vàng
Tài văn võ đôi đường kiêm vẹn cả
Giận Ngụy Mạc quy mô dân xã
Lê quốc công chỉ hám cầu tài
Quan triệu ngài vâng lệnh bài sai
Đế binh mã ra ngoài bắc trận
Vận thần toán bài binh bố trận
Mạc thế cùng chiếu cuộn thu quân
Nẻo Cao Bằng Mạc Chúa ẩn thân
Ra lệnh chỉ cư dân định cảnh
Ca khải tấu triều đình phụng mệnh
Gió đưa bay phút lánh cõi tiên
Sổ vàng choi chói đề tên
Sắc truy tàng ngũ môn chủ soái
Lập đền thờ Triệu quan thành ngoại 
Biển vàng ban truyền tới hậu lai 
Thỉnh quan giá ngự lên đài
Khuông phù đệ tử đời đời vinh hoa.

NGÀY TIỆC: Tiệc quan Triệu Tường là ngày 13 tháng 7 âm lịch hàng năm.

__________________________

Quan Hoang Doi is the son of Bat Hai King. He was general Nguyen Hoang.
Following the order of the King, he was born into a Nguyen family as a second son. Later, he became the general who contributed a lot to the Le dynasty in the fight against Mac dynasty.
He used to send troops to fight against Mac dynasty and pursued them to Cao Bang.
He achieved great merits under Le dynasty and was rewarded.
His military base was in Tong Son, Trieu Tuong, Thanh Hoa.
In addition, his temple is in Trem, Ha Noi.
According to some documents, Quan Hoang Trieu was the ancestor of nine generations of Nguyen Lord and thirteen generations of Nguyen King.
He was from Gia Mieu, Ha Phong, Ha Trung, Thanh Hoa.
He was born in 1525 and was a second son of a general of Le dynasty, whose name was Nguyen Kim.
After his father and older brother were poisoned to death, he asked the King to let him govern Thanh Hoa.
He and his children had the merit of expanding Southern Vietnam from Quang Binh to Ca Mau and unifying Tuyen Quang, Ha Giang and Cao Bang provinces (under the regime of bau Lord and Mac dynasty) into Vietnam.
Quan Hoang Doi was a true figure in the history who had great merit of expanding the border and reunifying the country.
However, it has not been honored by the state because of its international sensitivity (stealing the land of Cambodia today).
He is as holy as Quan Hoang Bay and Quan Hoang Muoi.
If anyone wants to pray for career and study, go to his temple.
He has two main temples: the temple in Thanh Hoa, where he was born and the temple in Trem, where he brought troops to fight against Mac dynasty.
Some sentences in the song about him:
In the Le dynasty
There was a Nguyen Thi family
The second son was born in the family
who had great talents at literature and martial arts
He was angry at Mac enemy
who were too greedy
Therefore, he followed the order of the King
to bring troops to the North
He defeated the Mac enemy
Making them run away
....
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes