VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ THẦN TÍCH CỦA QUAN LỚN ĐỆ TAM ( QUAN TAM PHỦ)


TRÀ MY VŨ
........................................
-Quan lớn đệ tam: 
Đệ Tam Thượng thiên hoàng thái tử vương quan
- Tước phong: Thủy tào điền sư- Đệ tam thủy thần nhạc đại vương thượng đẳng tối linh thần

- Đền thờ chính:
+Đền Lảnh Giang: nằm địa phận thôn yên Lạc, xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam.( ỏ đây thờ phần thân thể của ông).
  Nơi đây thờ ba vị thánh thời vua Hùng
+ Đền Xích Đằng: ( thờ phần đầu)  thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên
Quan lớn đệ tam là con trai thứ ba của Vua cha Bát Hải Động Đình,  hầu cận bên phụ vương.
Thời Hùng Vương, ông  ( cùng hai người em)được vua cha truyền lệnh giúp vua Hùng chỉ huy thủy binh ( ba vị giáng ở Hà Nam,  được nhân dân tôn là " Tam vị đại vương".
 Trong một trận quyết chiến, ông hi sinh ( phần thượng thân- đầu) và hạ thân( mình) trôi về hai bên con sông Lục Đầu.
 Sau khi quy tiên, ông về chầu long cung, là người cầm cân nảy mực, thông tri tam giới, quyền cai các thanh đồng đạo quan.( Ông Cai Đầu Đồng).
 Khi thanh nhàn, ông truyền ba quân tập hợp thuyền bè dạo chơi khắp miền, trên sông dưới suối. Ông luôn phù hộ ngư dân được an bình.
Người trong tứ phủ, khi ra hầu đồng, ai cũng phải hầu giá quan lớn đệ tam.
Khi ngự đồng, ông mặc áo trắng thêu rồng có hổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp, múa song kiếm.
Khi có đàn mở phủ, ông về chứng đàn thoải phủ ( long chu phượng mã, lốt tam đầu cửu vĩ- màu trắng).
 Hiện nay, thần tích của ông  được ghi trong" Hùng Triều nhất vị tủy thần thế sự tích"  và được chép lại vào niên hựu thứ 2 ( 1736), cùng các sắc phong câu đối đang được lưu dữ ở đền Lảnh Giang.
Hàng năm, nhân dân tại địa phương này tổ chức hai kì lễ hội vào các ngày từ 18 đến 25 tháng 6 và tháng 8 âm lịch.
 Tiệc quan Bơ Phủ vào ngày 24 tháng 6 ( là ngày ông giáng sinh)
Quan lớn đệ tam tài danh nức tiếng trong thiên hạ, được dân khắp phụng thờ. Các đền của ông thường nằm ở ven các con sông lớn. 
 Trong văn có câu hát rằng:

“Đản hai tư tháng sáu xưng thần
Khắp Trung, Nam, Bắc muôn dân đảo cầu”
- Khi ông về ngự đồng, khai quang chứng đàn mã sớ điệp, văn thường hát đoạn:
"Lòng thành thắp một chiện nhang
Tấu về Thoải Phủ các ban các toà
Thiên Đình, Thoải Phủ, Diêm La
Tấu về Thoải Phủ Vua Cha Động Đình
Vốn xưa là chúa Thủy Tinh...”
- Ngoài ra để ca ngợi tài đức, công lao của ông, văn cũng hát:
“Giáp bạc bao phen rực lửa hồng
Xông pha trăm trận cũng như không
Ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với non sông"


____________________________________

The Third Great Mandarin:
The third prince of the heaven

Title: The Third Great Sea God.

- Main temple: 
+ Lanh Giang Temple: located in the Yen Lac village, Moc Nam Commune, Duy Tien, Ha Nam (here his body is worshipped)
This place worships three saints of Hung King
+ Xich Dang Temple: (worshipping his head) located in Hung Yen.
The Third Great Mandarin is the third son of Bat Hai Dong Dinh Kinh, serving his father.
In Hung King times, he (together with his two brothers) was commanded by Bat Hai Dong Dinh King to help Hung King to control the marine soldiers. They were born in Ha Nam and were regarded by the local citizens as Three Lords.
In a decisive battle, he passed away with his upper body, head and his lower body drifting to the two sides of the Luc Dau River.
After returning to Heaven, he governs the water realm and control the spirit mediums of the Mother Goddess religion.

When he was idle, he sent the armies and boat rafts all over the country. He always blesses the fishermen with peace.
Followers of the Mother Goddess religion always invite the Third Great Mandarin to the trance ceremonies.
When appearing in the ceremonies, he wears white costumes with embroidered dragons and tigers and approves of the offerings belonging to the water realm including dragons and phoenixes. He also uses two swords in the ceremonies.
Nowadays, his legend is recorded in the book called "Hung Trieu nhat vi thuy than the su tich" and was copied in the second year (1736). The sentencés đeicated to him and hí ỏdinancesare preserved in the Lanh Giang temple. Every year, the local residents organize two ceremonies from the 18th to 25th of June and August, Lunar Calendar. 
 The Third Great Mandarin's anniversary is on 24th of June, Lunar Calendar.
The third Great Mandarin is famous for his talent all over the country. He is worshipped by most people in Vietnam. His temples are often located along the major rivers.

Some sentences in the song about him:


Incense to pay respect to
the water realm
Along with other realms
The Thord Great Mandarin
who fought bravely against the enemy
to protect the citizens
and the country


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes