DUY NHẤT


 Em chỉ có một tình yêu duy nhất. Em trao anh là đúng hay sai???
....................................


Em chỉ có một tình yêu duy nhất
Em cho anh nên nhận lại rất nhiều
Anh thường bảo sao mà emi khéo thế
Chọn đúng người tri kỉ để trao duyên
 

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes