SEN BUỒN
                                 Chiều buông lá rủ sen buồn lắm
                                 Khắc khoải lòng ai mỏi mắt trông
                                 Bao la hương tỏa càng nhung nhớ
                                 Se sắt hao gầy cánh mỏng rơi

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes