TRAI GÌ ĐÂY?


                             Làm trai cho dáng nên trai
                     Biển Đông không giữ phơi " khoai" xấu òm
                            Lên rừng cho khỉ nó nhòm
                     Mẹ cha xấu hổ thằng con lạc loài

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes