[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] 5 ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG - 5 Brothers IN A TANK

 


Và sau đây là màn biến hình của 5 anh em siêu nhân vô cùng độc và lạ...

Thunder!
Tie!
Lava!
Illusion!
Water!
Xuỳnh xuỳnh !
Are you ready?
Xuỳnh xuỳnh!
Transform!
--------------------

And here are the transformations of 5 extremely unique and strange superheroes ...

Thunder!
Tie!
Lava!
Illusion!
Water!
Xynnh xynhhh!
Are you ready?
Xynnh xynhhh!
Transform!


 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes