[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] CƠ DUYÊN KỲ LẠ - STRANGE FATE


Ở đời, người ta thường nói: "Thương nhau lắm, cắn nhau đau" quả là không sai.

Chúng tôi tuy có khuôn mặt giống nhau, nhưng lai hoàn toàn trái ngược tính cách.

Dù vậy, có một sức hút nào đó đã kéo tôi với Yumoto lại gần nhau. Kỳ lạ nhỉ?

==================

In life, people often say: "We love each other, bite each other hurt" is not wrong.


Although we have similar faces, we have completely opposite personalities.


Even so, a certain charm pulled me and Yumoto closer together. Strange, right?

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes