[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] DUYÊN TRỜI ĐỊNH - THE FATE

  


Tôi và Yumoto - hai con người rất nhiều những khác biệt, nhưng lại được ông trời se duyên thành một cặp đôi rất "vừa vặn" và tố hảo. Hehe.

---------

Me and Yumoto - two people have a lot of differences, but they are destined to become a very "fit" and perfect couple. Hehe.
 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes