[ AI - UNDER HERO GROUP ] CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TIỂU MUN VÀ ĐỎ -CHAN = THE DAILY STORY ABOUT TIỂU MUN AND RED-CHAN [ CHAP 7]Nhà của Yumoto có một chiếc cửa công nghệ cao, chỉ cần nói một câu, nó sẽ tự động mở ra.
Cậu cài đặt mật khẩu là " Anh yêu em", và luôn bảo Tiểu Mun tới gặp cậu.
Vì thế, mỗi ngày Yumoto đều đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt. 
Một ngày, Dere trễ hẹn, Tsun tức giận quát mắng cậu rất thô bạo:
- Con Bitch kia ! Có biết ta đợi ngươi lâu lắm không! Sao lại dến muộn như vậy hả?,.abczd@S@^%
Dere rưng rưng nước mắt, vừa nói vừa chạy đi:
- Ai-tan là đồ đáng ghét!! Chúng mình chia tay đi!
Ở nhà cảm thấy hối hận, Yumoto đã đổi mật khẩu thành " thực xin lỗi" để có thể giảm được sự bất an trong lòng.
 
Dù không biết được mật khẩu, nhưng Tsun đã đứng ngoài cửa và chờ cô mở cửa. Mỗi ngày anh lại đứng ngoài đó mà không ngại mưa gió.

Thấy được tấm lòng của anh, Dere quyết định mở cửa, cậu đến gần cánh cửa và nói:
- Ai-tan...
- Yumoto, anh thực sự xin lỗi em... - Anh chưa kịp dứt lời thì Yumoto đã mở cửa ra và ôm anh rồi.


-------------

Yumoto's house has a high-tech door, just say one sentence, it will automatically open.

He set the password to "I love you", and always asks Tieu Mun to come to see him.

Therefore, every day Yumoto is immersed in sweet and delicious words.

One day, Dere was late, Tsun angrily scolded him very roughly:

- That Bitch! Do you know I waited for you for a long time! Why are you so late?,. Abczd @ S @ ^%

Dere, with tears in his eyes, said while running:

- Ai-tan is a hateful thing !! We break up!

At home feeling regretful, Yumoto changed his password to "I'm really sorry" in order to reduce his uneasiness.

 

Although he did not know the password, Tsun stood outside the door and waited for her to open the door. Every day he stands out there without fear of rain and wind.


Seeing his heart, Dere decided to open the door, he approached the door and said:

- Ai-tan ...

- Yumoto, I'm really sorry ... - He didn't finish when Yumoto opened the door and hugged him.

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes