[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] HÃY LÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH - BE YOURSEFT

 Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. 

Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes