SEND SHAWN MENDES AND YOUR ADMIN GROUP [GỬI SHAWN MENDES VÀ NHÓM ADMIN CỦA BẠN]


Vì lí do máy tính của tôi  kết nối không an toàn, mọi phản hồi  và thư tín của tôi đều không đến được địa chỉ cần gửi nên tôi xin mạo muội gửi  thư ngỏ cho bạn và nhóm admin của bạn

Tôi là một nghệ sĩ Việt Nam, vì lòng mến mộ bạn nên nhân việc clip của tôi được kênh của bạn đề xuất, tôi đã làm 2 video ( dùng bài hát  Señorita của bạn) để quảng bá thêm cho nhiều người trên thế giới được biết nhạc phẩm tuyệt diệu này.

Và vinh dự vì cả 2 video của tôi đều được đề xuất.

Cho đến một ngày gần đây, tôi chợt nhìn thấy nó bị chặn ở 1 số nước nên rất lấy làm ngạc nhiên.


Trên thực tế, do kênh của tôi có kẻ phá hoại nên chưa hề lấy được một dola nào từ youtube trong vòng 4 năm qua cho dù nó đang nổi tiếng khắp thế giới.  Chính vì thế tôi không hiểu vì sao nó lại bị chặn 

 ( tôi làm vì lòng mến mộ và muốn quảng bá cho nhạc phẩm của bạn)

Tôi cứ suy nghĩ mông lung mãi không hiểu được nguyên nhân và trong lòng cũng cảm thấy buồn trĩu nặng.

Tôi cũng có giả thiết: Có thể kẻ nào đó đã dùng ID mà youtube cấp để 

 ăn chặn số lượt view của tôi?

 Tôi vừa nghĩ ra, cách đây gần 1 tháng, tôi có nhờ  một người quen đến cài đặt phần mềm chống viruts cho máy, phải chăng có điều gì đó  đã tạo nên sự cố kì lạ kể trên.

 Tôi có trình độ về công nghệ yếu kém và chưa tìm được một ai giúp đỡ vì thế  mọi cái với tôi cứ tối như hũ nút vậy. Tôi viết mấy dòng này không dám mong nhận được hồi âm từ phía một kênh nổi tiếng như của bạn, chỉ mong trong lòng được thư thái.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn bạn, nhóm admin của bạn vì đã đã đề xuất cho video của tôi. Tôi sẽ vẫn làm những gì có thể để những nhạc phẩm tuyệt vời của bạn được lan tỏa khắp thế gian này nếu có thể.

t/b: Tôi cũng mong rằng,  nếu có thể thì những admin của bạn có thể tìm giúp tôi kẻ đã lợi dụng sự yếu kém của tôi để lấy trộm những lượt view trong các video của tôi. Tôi sẽ vô cùng cảm ơn họ. 

Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của 1 admin giỏi công nghệ  vì hiện tại kinh tế của tôi đang kiệt quệ do không thể kiếm tiền trên youtube trong gần 4 năm qua và nhất là do mùa dịch cúm virut corona.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRÀ MY VŨ

........................................................

Due to my computer's unsecured connection, all responses and my messages fail to reach the destination so I would like to take the risk of sending open messages to you and your admin group.

I am a Vietnamese artist, because of my admiration for you, the reason for my clip recommended by your channel i has made 2 videos (using your song Señorita) to promote more people around the world to know music. This wonderful product.

And honored for both of my videos recommended.

Until one day recently, I suddenly saw it blocked in some countries so I was very surprised.

In fact, because my channel has a vandal, I haven't gotten a single dollar from youtube in the past 4 years even though it's popular around the world. That's why I don't understand why it was blocked

 (I do it out of love and I want to promote your music)

I kept thinking about the cause and couldn't understand the cause and felt deeply sad.

I also have an assumption: Maybe someone used the ID that youtube provided to extort my views?

 I just came up with it, nearly a month ago, I asked a acquaintance  to install anti-virus software for the device, maybe something caused the above strange problem.

 I have a poor level of technology and have yet to find anyone to help me so everything is as dark to me as it is. I wrote these lines, I did not dare to receive a reply from a famous channel like yours, just hoping to relax.

Once again, I would like to thank you, your admin group for suggesting my video. I will still do what I can to make your wonderful music spread throughout the world if possible.

t / b: I also hope that, if possible, your admins can help me who took advantage of my weaknesses to steal views in my videos. I will thank them greatly.

I really need the help of a technologically good admin because my economy is currently exhausted because I can't make money on youtube for nearly 4 years and especially due to the corona virus flu season.

Thank you very much!

TRA MY VU

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes