BURNPER - HỒ SƠ THÀNH VIÊN NHÓM PHẢN DIỆN MỚI THÀNH LẬP - PROFIL MEMBERS OF NEW VILLAIN TEAM - TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP


Tên: Tiểu Mun
Chức vụ: Hội trưởng.
Ngày sinh: 5/12
Sở thích: những thứ hoàn hảo. Đứng đầu.
Ghét : Những kẻ tiểu nhân, những thứ không sạch sẽ.
---------
Tên: Saki ( Không phải Gero đâu nhé)
Chức vụ: Hội Phó.
Ngày sinh: 28/10.
Sở thích: Đóng kịch, văn thơ.
Ghét: Những kẻ thô tục, văn hóa hạ lưu.
-----------
Tên: Bio ( em út)
Chức vụ: Hội tam.
Ngày sinh: 27/12
Sở thích: Bị cuồng Tiểu Mun, và những thứ kín đáo nhất của anh, ngoài ra còn thích đồ ngọt.
Ghét: Những kẻ gây ảnh hưởng đến Tiểu Mun, tình địch.
-------------

Name: Tiểu Mun

Position: President.

Date of birth: December 5

Hobbies: perfect things. Top.

Hate: Primary human, unclean things.

---------

Name: Saki (Not Gero)

Position: Vice President.

Date of birth: October 28.

Hobbies: Drama, poetry.

Hate: The vulgar, the low-class culture.

-----------

Name: Bio (youngest brother)

Position: 3rd president.

Date of birth: December 27

Hobbies: Being mad at Tieu Mun, and his most discreet things, also love sweets.

Hate: Those who influence Tieu Mun, his lover.

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes