[ AI - UNDER HERO GROUP ] CÂU CHUYỆN VỀ MỘT KIẾP NÀO ĐÓ CỦA TIỂU MUN VÀ YUMOTO - STORY ABOUT SOMETHING LIFE OF TIEU MUN AND YUMOTO

  
Kiếp trước của tôi ( tóc vàng )  và Yumoto ( Tóc nâu ) đấy..
------
TÓM TẮT: Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé tên là Cô bé Thần Tiên.
Tính tình vốn hồn nhiên, hiếu động.
Người cha đã nghĩ cô là nghịch tử nên liền ném cô xuống trần gian.
May thay, Phật Bà Quan Âm đã cứu và dạy phép cho cô.
Từ đó, cô có khả năng siêu phàm.
Ở trên tiên giới nhàm chán, cô quyết định xuống trần gian để vui chơi.
Cô liền rủ chú sóc - người bạn tri kỉ của mình, tuy là bé nhưng còn người lớn hơn cả cô đi cùng. 
Thấy học sinh đang cắp sách đến trường, điều đó khiến cô nảy ra một ý định đó là sẽ đi học!
Cô liền đóng giả thành phụ huynh để đăng ký.
Và trên đường đi học, cô đã gặp được cô bạn tri kỷ của mình tên là Công Chúa Dịu Hiền, người đó trái lại với tính cách của cô: Thích chải chuốt, kiêu kỳ và ghê gớm.
Mới đầu,  Dịu Hiền rất ghét Thần Tiên, nhưng sau đó họ lại trở nên hòa hợp đến lạ kỳ...
Còn những chuyện sau đó xảy ra thế nào thì có lẽ rất là dài đó.
Trên những cuộc phưu lưu, họ đã gặp rất nhiều thử thách nhưng sau đó lại vượt qua dễ dàng... 
Và sau đó thì...
------------

My previous life (blond hair) and Yumoto (Brown hair)...
------
EXECUTIVE SUMMARY: Once upon a time, there was a little girl named Fairy Girl.
The personality is natural, hyperactive.
Her father thought she was mischief, so he threw her into the earth.
Fortunately, the Buddha Guanyin saved and taught her magic.
Since then, she has supernatural abilities.
In the boring world, she decided to come down to earth to have fun.
She immediately invited the squirrel - her soulmate, although a child, but an adult older than herself.
Seeing students are stealing books to school, it made her have the intention of going to school!
She immediately pretended to be a parent to register.
And on the way to school, she met her soulmate, Princess Diu Hien, who was the opposite of her personality: fond of grooming, arrogant and formidable.
At first, Diu Hien hated Than Tien, but then they became strangely in harmony ...
How things happen after that is probably very long.
On the adventures, they met many challenges but then passed easily ...
And then ... 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes