[ AI - UNDER HERO GROUP ] CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TIỂU MUN VÀ ĐỎ -CHAN = THE DAILY STORY ABOUT TIỂU MUN AND RED-CHAN [ CHAP 6]


Một hôm, Yumoto được tặng một món quà toàn chocolate, không biết là của ai.
Ryuu hỏi:
- Món quà này là của ai vậy?
- Em không biết nữa ~- Yumoto hào hứng đáp.
Atsushi nói:
- Chúng ta có rất nhiều đồ để ăn mà, tốt hơn là không nên ăn, vì chúng ta còn không biết nó là của ai gửi.
Yumoto nói:
- Em sẽ ăn nó! Nếu không ăn thì sẽ rất thô lỗ với người gửi đó.
Và Yumoto cho hết vào miệng.
- Hả??? Em ăn thật à??
Bất chợt, cậu  thấy nóng bừng cả cơ thể.
Cậu liền vồ lấy ôm Tsun và nói:
 Ai-tan, em yêu anh!
- Hả???
15 phút sau
Tiểu Mun sợ hãi đáp:
- Em đã nói câu "em yêu anh" mấy chục lần rồi đấy!
- Hãy cho em cả thế giới đi ....
- Để làm gì chứ!!
- Em muốn ăn cả thế giới ! Em đói quá rồi. Nếu anh không cho em ăn là em sẽ ôm anh cả ngày đấy!
Tiểu Mun chạy té khói.
Yumoto vẫn đuổi theo và ôm trầm lấy.
- Ai-tan, em biết ngoài anh có vẻ lạnh lùng, độc ác, nhưng thật ra bên trong anh là vô cùng yêu thương bạn bè, đồng đôi đặc biệt là em... Điều đó càng khiến em muốn yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn!
Tiểu Mun sợ hãi kêu lên: Oái!!
Bài học: Đồ gì mà bạn được tặng nhưng không rõ nguồn gốc thì đừng có mở ra nhé.
------------
One day, Yumoto was given a chocolate-filled gift, not knowing whose it was.
Ryuu asked:
- Whose gift is this?
- I don't know ~ - Yumoto responded excitedly.
Atsushi said:
- We have a lot of food to eat, it is better not to eat because we do not even know who it is from.
Yumoto said:
- I'll eat it! If I don't eat it, it would be rude to that sender.
And Yumoto put it all in his mouth.
- Huh??? Did you eat ??
Suddenly, he felt hot all over his body.
He immediately grabbed Tsun and hugged him and said:
 Ai-tan, I love you!
- Huh???
15 minutes later
Xiao Mun frightenedly replied:
- you've said "I love you" a dozen times already!
- Give me the world ...
- For what!!
- I want to eat the whole world! I am so hungry. If you don't let me eat I'll hug you all day!
Tieu Mun ran away quickly.
Yumoto still chased and hugged deeply.
- Ai-tan, I know that you seem cold, cruel, but actually inside you are extremely loving your friends, especially me ... That makes me want to love you more!
Little Mun panicked shouted: Ouch !!
Lesson: Something the gift without an origin, don't open it.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes