[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] TÔI ĐÃ THAY ĐỔI VÌ MỘT NGƯỜIƯớc mơ ngày xưa của tôi là thế này đây, nhưng từ khi gặp con bitch Yumoto thì tôi đã thay đổi:
Muốn trở thành một chàng trai hiền lành, tốt bụng và quả cảm để che trở cho con bitch đó...
--------
My old dream was this, but since I met the bitch Yumoto, I have changed:
Want to become a gentle guy, kind and brave to cover for that bitch ...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes