[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] GOOD WORK


Việc làm hiệp nghĩa ai cũng nghĩ rằng đó là dại dột và không thực tế...
Nhưng mà, đối với tôi, dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn là một việc mà khiến người đời ca ngợi..hì
========
The act of doing the right thing everyone thinks is foolish and unrealistic ...
However, for me, it is still something that makes people praise it anyway

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes