IS THIS VEX THE ERROR OF GOOGLE OR A PINTEREST? [SỰ CỐ KÌ LẠ NÀY LÀ LỖI CỦA GOOGLE HAY PINTEREST?? ]?


 Đây là hình ảnh MV Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita- Một MV TRONG TOP TEN được yêu thích nhất năm 2020 do Trà My Vũ chia sẻ trên Pinteret thông qua trang blog THẦN TIÊN TỶ TỶ- TRÀ MY VŨ của mình. ( Là do một số video của tôi được MV siêu hót kia đề xuất

Thật lạ! Hôm nay, tôi chia sẻ cũng hình ảnh ấy từ blog nổi tiếng nhất của tôi MUAHOABACHHOP. COM thì bì Pinterest chối với lí do : ĐÃ XẢY RA SỰ CỐ: vì hình ảnh của bạn nhỏ quá...

Kì quặc thiệt! Hình ảnh trên là do tôi copy từ trang của Shamn Mendes  ( hình ảnh có kích cỡ chuẩn quốc tế) mà.
Vì thế tôi rất muốn biết SỰ CỐ kia là lỗi của Google hay Pinterest vậy?
Và lỗi này là do NGƯỜI MÁY  xử lí ngu hay Ad của họ có ý bắt nạt và trù dập Trà My Vũ ?
Làm ơn trả lời giùm cho tôi được biết. 
Xin trân trọng cảm ơn!
 Nghệ sĩ Trà My Vũ
.......................................................

This is the image of Shawn Mendes's MV, Camila Cabello - Señorita- A favorite MV IN TOP TEN in 2020 shared by Tra My Vu on Pinterest through his blog  THẦN  TIEN TỶ TỶ- TRÀ MY VŨ. (It's because some of my videos have been suggested by the super singing MV
How strange! Today, I share the same image from my most famous blog MUAHOABACHHOP. COM then rejected Pinteret with the reason: WHAT HAPPENED: Because your image is too small ...

How odd! The image above is my copy from Shamn Mendes' site (the image is of international standard size).

So I really want to know whether the INCIDENT is a Google or a Pinterest bug?

And this error is due to stupid machine handle their Ad or intent to bully and suppress Tra My Vu?

Please answer for me.

Thank you very much!


 Artist Tra My Vu


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes