TIỂU MUN VÀ KÝ ỨC MỘT THỜI.

Có những kỉ niệm in dấu trong ta như những giấc mơ đã qua nhưng thật là tuyệt đẹp cùng với em. <3
--------------------------
There are memories imprinted in us like dreams that have passed but it is very beautiful with you. <3

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes