SỰ TÍCH QUAN LỚN ĐIỀU THẤTDÀNH CHO CÁC BẠN THÍCH TÌM HIỂU VỀ ĐẠO MẪU VIỆT NAM
.....................................
........................................................

Quan Điều Thất Quan Điều Thất còn gọi là Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên
. Quan lớn Điều Thất là một trong năm tướng tài của Vua Cha Bát Hải. Đền chính của Quan Điều Thất là Đền Quan Lớn Điều Thất thuộc Khu du lịch tâm linh Đền Đồng Bằng, nằm cách đền Đồng Bằng khoảng 500 m.

 Quan Điều Thất là ai ?
Tương truyền Quan Điều Thất là một tướng của của Vua Cha Bát Hải Động Đình trong cuộc chiến chống quân Thục vào thời vua Hùng Vương.
 Sau này, các tướng của Vua Cha Bát Hải đều được coi là con của đức Vua Cha.
 Quan Điều Thất được coi là con trai thứ Bẩy của Ngài. Sau khi về cõi âm, ngài luôn kề cận bên đức vua cha.
Quan Điều Thất chuyên lo sổ sách, kho tàng kinh thư nơi thủy cung.
 Vì thế Quan Điều Thất không giáng trần.
 Theo thần tích của đền Đồng Bằng thì có nói ngài về trời ngay sau khi thắng giặc. Còn về như thế nào thì không thấy nói rõ.
 Chuyện chống quân Thục là có thật nên có thể coi Đức Vua Cha và các tướng của Ngài đều là các nhân vật lịch sử có thật được thần thánh hóa.
 Câu chuyện lịch sử đã trên 2000 năm nên hầu như không còn nhiều tư liệu về Quan Điều Thất, Đức Vua cha và các tướng của Ngài.

 Thần tích về Quan Điều Thất
 Khi Vĩnh Công (tức Vua Cha Bát Hải sau này) được Vua Hùng Vượng trọng dụng.
Ngài có hứa sẽ triệu 2 em, tuyển 10 tướng trong vòng 10 ngày để chuẩn bị nghênh chiến với giặc Thục. Tương truyền rằng ngay ngày tuyển mộ đầu tiên, Vĩnh công đã chọn được 3 tướng là Quan lớn Thượng (Quan Lớn Đệ Nhất, Quan Lớn Đệ Tam và Quan Lớn Đệ Tứ, nhưng đến trưa ngày thứ 10 theo hẹn, vẫn thiếu 1 tướng. Vĩnh công lập đàn cầu, trời điều Tam Thái Tử xuống đầu quân.
Ngài giáng xuống Bảo Hà (Lào Cai). Tương truyền thấy 1 tiếng sét dữ dội tại đó, rồi một luồng hào quang bay về nơi Vĩnh công tuyển tướng, tụ thành 1 chàng trai tuấn tú xin ứng tuyển, đó chính là Quan Điều Thất. 

Quan Điều Thất được thờ ở đâu ?
 Quan Điều Thất được thờ chính tại Đền Quan Điều Thất (còn gọi là Đền Công Đồng). Ngôi đền này chỉ nằm cách đền Đồng Bằng khoảng 500 m. Đây là ngôi đền ứng với việc Ngài hội quân theo Vua Cha Bát Hải.
 Và cũng chính nơi đây là nơi thăng hóa của Ngài, ngay sau khi cùng Vua Cha Bát Hải đánh đuổi xong giặc ngoại xâm.
 Nghe nói, Bảo Hà (Lào cai) cũng có một ngôi đền nhỏ thờ Quan Điều Thất. Ngoài ra, còn có một số đền phối thờ ông. Đền Bồng Lai Hòa Bình có một cung phối thờ Quan Lớn Điều Thất rất lớn.
 Quan Điều Thất ít khi về ngự đồng. Khi ngự đồng ông mặc áo đỏ, thêu rồng, làm lễ tấu hương và khai quang.

Về đền quan điều thất cầu nguyện điều gì?
Quan điều thất là vị thánh kề cạn vua cha và chuyên lo việc sổ sách kinh tàng, văn thư nên cầu trường thọ, lộc tài
NGÀY TIỆC :
Là ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm.
 

_________________________________
Dieu That mandarin is also called Dieu That Dao Tien Great mandarin.
Dieu That mandarin was one of five talented generals of King Bat Hai. The main temple of Dieu That mandarin belongs to Dong Bang Temple spiritual tourism area, about 500 meters from Dong Bang temple.
Who is Dieu That mandarin?
Legend has it that Dieu That Mandarin was one general of King Bat Hai Dong Dinh during the war against Thuc army during the reign of King Hung.
Later, all the generals of the King were considered the sons of his.
Dieu That Mandarin was considered the seventh son of the King. After returning to Heaven, he always follows the King.
Dieu That mandarin specializes in keeping the books and treasures in the Water Palace.
Therefore, Dieu That mandarin has never incarnated on Earth.
According to the divinity of Dong Bang Temple, Dieu That mandarin returned to Heaven right after winning against the enemy.
The war against Thuc army was real, so King Bat Hai Dong Dinh and his generals were considered historical figures.
The historical story is over 2000 years old, so there is almost no material about the Legend of King Bat Hai Dong Dinh and his generals.
DIVINITY OF DIEU THAT MANDARIN:
When Vinh Cong (later was King Bat Hai Dong Dinh) was highly appreciated by King Hung, he promised to recruit 2 brothers and 10 generals to prepare for the fight against the Thuc army.
Legend has it that at the first recruitment, Vinh Cong chose 3 generals (The First Great Mandarin, the Third Great Mandarin and The Fourth Great Mandarin). However, he still lacked one general. BY the noon of the 10th day of the appointment, Vinh Cong prayed God to send The Third Prince to the troops.
He was incarnated in Bao Ha (Lao Cai). Legend has it that there was a fierce thunderbolt there, then a stream of aura flew to where Vinh COng recruited the generals, gathered into a handsome man to apply for the position. He was Dieu That mandarin.
WHERE TO WORSHIP DIEU THAT MANDARIN?
Dieu That mandarin is worshiped in Dieu That Temple (Cong Dong temple). The temple is just 500 meters away from Dong Bang temple. This is the temple that corresponds to his meeting with King Bat Hai Dong Dinh.
And this is the place where he passed away and returned to Heaven right after King Bat Hai Dong Dinh won against the enemy.
It is said that Bao Ha (Lao Cai) also has one temple to worship Dieu That mandarin. Bong Lai Hoa Binh Temple also has one palace to worship him.
Dieu That mandarin rarely appears in the trance ceremonies. When he appears, he wears red costumes with embroidered dragons. He clears the temple of the demons.
WHAT TO PRAY FOR WHEN VISITING DIEU THAT TEMPLE?
Dieu That temple is the saint who serves the King and specializes in keeping books and treasures so we should pray for longevity and fortune.
HIS ANNIVERSARY: the 22nd of August, Lunar Calendar.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes