NAM THẦN ĐỊA PHỦ ( NO.38 ) TÌNH YÊU CỦA ANH ĐỐI VỚI EM


Cưng à,... nếu mọi người hỏi anh: Anh sẽ đối xử với cưng như thế nào ?
Thì anh trả lời: Anh sẽ bắt nạt cưng! XD
Vì sao?
Bởi vì khi nhìn cưng khóc, anh thấy em rất dễ thương.
Kiểu như là ngược tâm ấy nhảy?
Hi, nói thế thôi chứ anh thương cưng nhiều nhiều....
Nhưng mà cưng nè, anh nói thế có nghĩa là chỉ mình anh được bắt nạt em thôi đấy.
Thằng khác mà làm thế, anh sẽ "thủ tiêu" luôn. hi hi...
---------------------------
Honey,... If people ask me: How will me treat you?
Then I replied: I will bully you!
Why?
Because when i saw you cry, i feel you very cute.
That type like S&M , right?
Hi, althought i said that but i love you so much..
But honey, I say that means only i can bully you.
The other guy did that, I would "kill" him. hi hi ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes