NAM THẦN ĐỊA PHỦ ( NO.38 ) VÀ TRIẾT LÝ TÌNH YÊUNever frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile
-Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes