NAM THẦN ĐỊA PHỦ ( NO.38) VÀ TÌNH BẠN DIỆU KÌt’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes