MONG CÁC ACE DÒNG HỌ VŨ VÕ VIỆT NAM VÀ NHỮNG NGƯỜI QUEN BIẾT HÃY CHỈ GIÚP TRÀ MY VŨ VỚI


Vũ Trà My tôi rất mong các anh em trong dòng tộc Vũ Võ Viêt Nam và tất cả những người quen biết của trà my vũ hãy chỉ giúp
......................
.......................
 Tôi là Vũ Trà My nig name TRÀ MY VŨ, hiện tôi đang gặp trục trặc trong việc up bài lên một số trang mạng.
Mấy ngày trước, tôi có nói chuyện với một người bạn về việc clip  ẢO TUNG CHẢO của tôi được TRY NOT TO LAUGH  tralleng # 14 đề xuất.
 CLIP: ẢO TUNG CHẢO:
link:https://www.muahoabachhop.com/2017/07/ao-tung-chao-phien-ban-moi-tra-my-vu.html
Một cô bạn tôi nói rằng ĐÓ LÀ NIỀM VUI KHÔN TẢ, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì trang REDDIT ( nơi tôi gặp được quý nhân) đã không thể vô được.
link:https://www.reddit.com/submit?url=https%3A//www.youtube.com/attribution_link%3Fa%3Dt7CjFzlgz5U%26u%3D%252Fwatch%253Fv%253DjLzs7

Khi tôi nhờ sự trợ giúp ở đó thì thấy trả lời là trang đang chỉnh sửa nên không vô đươc.
Tôi đợi đã 3 ngày mà  kết qur vẫn là như thế.
Tôi không nghĩ: Người Mỹ vô cùng pro mà lại để trang bị " đơ" 3 ngày liền như vậy, vì việc đó có liên quan rất nhiều đến lợi nhuận từ quảng cáo của họ
Vì thế TRÀ MY VŨ rất mong ace nào biết cách vô được đó chỉ giùm cho tôi với.
Tôi vì rất" mù vi tính nên tha thiết mong được chỉ giáo.
Xin trân trọng cảm ơn
                         TRÀ MY VŨ
------------------

Vu Tra My I look forward to the brothers in the Vo- Vu Vietnam ethnic group and all the acquaintances of Tra My only help please.

......................


.......................

 I am Vu Tra My nig name TRA MY VU , now I am having trouble posting to some websites.

A few days ago, I talked to a friend about clip Ao Tung CHao, which was TRY NOT TO LAUGH tralleng # 14. proposed

 CLIP:AO TUNG CHAO:


A friend of mine told me that it was HAPPY, but the joy that was not long before the page REDDIT (where I met the person of rank) was not possible.
When I asked for help there, the answer was that the page was not valid.

I have waited three days but the result is the same

I do not think: The Americans are extremely pro, but for three days, because it is so much related to the profits of their ads.

So TRA MY VU is looking forward to ace who knows how to go just give it to me.

I am so "computer blind" should earnestly wish to be educated.

Thank you very much


                         TRA MY  VU


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes