MV Sweet Victory - As featured in SpongeBob SquarePants - Là biểu tượng chiến thắng của APM Music và nước Mỹ


Những dấu son đáng nhớ
...........................
  Ngày 12/4 năm 2020 là một dấu son đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi : MV Sweet Victory - As featured in SpongeBob SquarePants của APM Music đã  cán đích 1 triệu view với 11 nghìn lượt like và  6,59 nghìn lượt đăng kí kênh.
So với số view  những MV khác mà tôi được đề xuất thì đây là một kết quả rất khiêm tốn, nhưng nó lại khiến tôi rất vui và có cả niềm tự hào, bởi tôi đã góp được một chút công lao nho nhỏ cho sự quảng bá một trung tâm âm nhạc lớn nhất thế giới của Hoa Kì.
Thật sự, tôi làm việc này không phải vì tiền, bởi trong suốt gần 4 năm qua, do sự quấy phá của các hacker  ( làm việc cho kẻ thù ghét tôi) thì kênh của tôi chưa thể nhận được chút thù lao nhỏ bé nào từ youtube.
Điều khiến tôi tâm đắc và quyết tâm quảng bá cho MV ấy là vì: Tôi cho rằng NÓ LÀ BIỂU TƯỞNG CHIẾN THẤNG CỦA APM MUSIC VÀ NƯỚC MỸ.
Cho dù hiện nay,  nước  Mỹ đang trong những ngày tháng tồi tệ, nguy nan và tang thương  nhất kể từ sau thế chiến thứ 2  bởi đại dịch Corona viruts hoành hành , nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của vị tổng thống vĩ đại DONALD TRUMP cùng sự kiên cường của người dân nước sở tại  thì NƯỚC MỸ NHẤT ĐỊNH VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH VÀ SẼ CHIẾN THẮNG
 Bình minh an lành nhất định sẽ trở lại với nước Mỹ. Và ngày ấy, người Mỹ sẽ đặt tay lên ngực trái của mình, xúc động hát vang ca khúc SWEET VICTORY.
Cầu xin Chúa lòng lành hãy thương xót, che chở,  xin hãy quăng  đi  cái gánh nặng bệnh dịch trên đôi vai họ, xin hãy phù trợ cho tổng thống Donald Trumt và Người Mỹ chiến thắng.
..............
 Những ai còn chưa xem MV này thì hãy vô coi nhé ( ai coi rồi coi lại)
Link nguồn:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xyNW_evwoRA&feature=emb_logo
...................................
The memorable lipstick

  April 12, 2020 is a memorable milestone in my artistic life: APM Music's MV Sweet Victory - As featured in SpongeBob SquarePants reached 1 million views with 11,000 likes and 6.59 thousand likes. Subscribe to the channel.

Compared to the number of views of other MVs that my channel is proposed, this is a very modest result, but it makes me very happy and proud, because I have contributed a little bit of effort for the promotion of one of the world's largest music centers in the United States.

Actually, I do this not for money, because for nearly 4 years, due to the harassment of hackers (working for enemies who hate me), my channel has not been able to receive any small remuneration. from youtube.

What makes me interested and determined to promote the MV is because: I think IT IS THE WINNING SYMBOL OF APM MUSIC AND COUNTRY MUSIC CENTER

Even though the United States is now in its worst, most dangerous and tragic days since World War II due to the raging epidemic of Corona viruts, I believe that under the direction of the president great DONALD TRUMP and the resilience of the people of the host country, THE US AMERICA EXCEEDS THROUGH EVERY CHALLENGE AND WILL WIN

 Peaceful dawn will definitely return to America. And that day, Americans will put their hands on his left chest, emotionally singing the song SWEET VICTORY.

May God be merciful, protect, please throw away the disease burden on their shoulders, please support President Donald Trumt and the victorious America
 Those who haven't seen this music video yet, please check it out.
Link nguồn:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xyNW_evwoRA&feature=emb_logo

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes