SỰ TÍCH TẾT ĐOAN NGỌ Ở VIỆT NAMDành cho các bạn muốn tìm hiểu các tập tục cổ truyền của người Việt chúng ta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......................
Hàng năm cứ vào ngày 5 tháng 5 người dân Việt lại tổ chức ăn TẾT ĐOAN NGỌ.
Tết Đoan Ngọ hạy còn gọi là Đoan Dương.
Đoan ngọ là bắt đầu từ giữa trưa, còn dương là khí mặt trời. Có nghĩa là được bắt đầu từ giữa trưa khí dương đang thịnh.
TẾT ĐOAN NGỌ Ở VIỆT NAM
Đó là một trong những ngày lễ tết, là nét văn hóa cổ truyền của người Việt và một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên....Nó còn giống như một phong tục ăn tết Á Đông gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm.
Người Việt còn gọi tết Đoan Ngọ bằng cái tên dân dã hơn là cái tết giết sâu bọ.
 Vào thời điểm  người nông dân ăn mừng sau vụ mùa bội thu thì sâu bọ lại kéo đến ăn hết cây trái và thực phẩm của họ vừa thu hoạch được.
Trong lúc người nông dân còn chưa biết cách giải quyết thì bỗng nhiên xuất hiện một ông lão có tên Đôi Truân.
Ông chỉ  cách cho họ lập đàn  tại gia để cầu cúng. 
Lễ vật gồm có: Bánh tro, mận, vải, rượu nết...và các trái cây khác.
Sau đó, gia chủ ra trước nhà  vận động thể dục.
Người nông dân làm theo chỉ dẫn ấy  của ông thì chỉ một lúc sau, bọn sâu bọ đã lăn ra té ngã.
Ông lão Đôi Truân còn dặn người nông dân : Hàng năm cứ vào ngày này, lũ sâu bọ tỏ ra rất hung hăng, phá phách nên  mọi người cứ làm như lời ổng  đã căn dặn thì sẽ  điều trị được bọn chúng.
.Người dân biết ơn ông  định tìm ổng để cảm tạ thì ông  lão đã biến đi đâu mất rồi.
 Để ghi nhớ việc ý, dân gian đã đặt cho ngày đó là TẾT GIẾT SÂU BỌ.

Vì thế tết Đoan Ngọ của người Việt  không bắt nguồn từ Trung Quốc như có nhiều người vẫn lầm tưởng.
---------------

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

In the year May 5th, the Vietnamese people celebrate the MID- YEAR FESTIVAL.
Mid-year Festival can call name is Doan Duong.
Mid-year  is from mid noon, "Duong" at here is Solar air .
 This means is start from mid noon, yang air is prosperity. 
MID- YEAR FESTIVAL IN VIET NAM 
This is one of Tet's holidays , this is traditional culture of
Vietnam and other countries as South Korea, North Korea, China,... it's also like Tet's holiday customs associated with concept of circulation of weather in years
Vietnam is also called the MID- year Festival is the folk name is kill insects.
When the farmers celebrate after a bumper crop, so the insects come back to eat their food and fruits harvested.
When The farmers don't know how to solve, suddenly have an old man name is Doi Truan.
He help them prepare offerings at home to pray.

The offerings include: Cake ash, plum, lychee, alcohol streak ... and other fruits. 
.Later, must play sports at front of House.
Farmers did like as that ,only at a later, the vermin had fell down.
Mr. Doi Truan also said: every year on this day, the worm is tough, damaged, so everyone just do as him said.
The person are vert grateful   him, they decide to thanks him but him has disappeared.
Want to remember that, folk have set name is  KILLING INSECT TET'S HOLIDAY.
So the Dragon Boat Festival of Vietnamese people is not from Chinese  as a lot of misunderstanding.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes