CÔ BƠ THOẢI PHỦ VÀ NỖI SẦU RIÊNG TƯ
Nỗi lòng sâu kín của một THÁNH NỮ tài hoa trong TỨ PHỦ THÁNH CÔ
........................
...................................

“ Hoa đào còn đợi gió đông Biết đâu quân tử mà trao duyên nồng.” Mỗi lần nghe câu hát văn buồn da diết ấy, tôi lại thấy lòng mình xót xa, thương cảm với một thánh cô xinh đẹp, tài ba, “ Mai cốt cách, tuyết tinh thần “ nhưng lại suốt đời cô đơn. 
 Trong số những nghệ sĩ từng hát văn dâng cô, tôi thấy giọng ca của Xuân Hinh là nghe thấm nhất. Hiển danh là bóng cô Bơ Lên tâu xuống rộng trong tòa thoải cung... 
Tiếp đó là nhưng câu hát ca ngợi tài sắc của vị thánh cô này: Đẹp bằng Nghiêu Thuấn nữ trung So nên tài sắc tiên cung nào tày Cô Bơ đàn hát cũng hay Ngũ âm khéo nảy năm dây tang tình Ngự chơi đâu một mình một phủ Áo khăn hầu sắm sửa dâng ngay Dâng cô quả nón đôi hài Dâng gương dâng lược vòng tay ngọc ngà Chấm đồng đâu kể trẻ già Khắp miền dương thế gần xa tiếng đồn... Thả hồn vào những câu hát mượt mà, nhưng da diết buồn của Xuân Hinh, lòng tôi không khỏi nao nao trước khoảng trời bao la, dập dềnh sông nước. Cô Bơ Thoải một mình một chiếc thuyền nan lênh đênh trên sóng nước, mênh mông, trập trùng. Vị thánh nữ tài danh và đẹp tựa chị Hằng, mang nỗi niềm riêng sâu kín trong lòng. 
 Một đời cô vì nước, cứu dân, trừ tà sát quỷ, xót thương dân nghèo. Cô đi đến đâu, hoa cười, chim hót, cỏ cây rung rinh theo đón chào Người, chỉ hiềm một nỗi chuyện riêng tư, cô mòn mỏi đợi chờ. Xuân về, hoa đào nở thắm nhưng phỏng tươi được bao lâu ? Chỉ chừng giữa xuân, ta đã thấy cánh đào phai lạt và rơi rụng khắp vườn, nên sao có thể chờ được gió đông đây? Cô Ba Bông biết tìm người quân tử nơi nao để trao duyên thắm nồng? Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho lòng tôi cảm thấy nuối tiếc cho vị thánh cô này . Thiệt nuối tiếc biết bao. 
Trong nhân gian, còn bao nhiêu những người phụ nữ đẹp người, tốt nết, tâm sáng trong như ngọc, nhưng suốt đời phải chịu nỗi cô đơn bởi vì ông trời già kia nghiệt ngã đã không cho họ tìm thấy một nửa xứng đáng của mình. Có lẽ, từ nỗi buồn riêng, cô Ba Bông đã thương cảm với người phàm, nên đã se duyên cho rất nhiều cô gái lỡ duyên muộn màng… 
 Tiệc cô sắp tới rồi, nếu ai muốn cầu duyên hãy về Hàn Sơn để kêu cầu thánh cô nhé. Nếu bạn tâm thành, thì nhất định sẽ được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm…

______________________________________

Every time I hear the quotations "Peach blossom are still waiting for the winter wind, where is the gentleman to fall in love with", I feel my heart sympathetic with a beautiful and talented female Saint (Miss Bo) who are forever lonely for her whole life.

Among the artists who sing for her, I find Xuan Hinh's vocal the softest and most stunning. 
The sentences which complement the talent of Miss Bo are still alive in my heart: Such a beautiful lady like the famous ones in the past, Miss Bo is so skilled at playing music and singing, Preparing the offerings to pay respect to her, She appears in ceremonies to help the poor, Her name is popular everywhere...
Letting my soul blend in the smooth yet sad melody of the song about Miss Bo, my heart is so tender standing in front of the wide sky and river.
Miss Bo rows the boat which is floating on the immense water space. The female saint is as beautiful as the Moon lady and has her sadness buried deep in her heart.
Her life is wholeheartedly devoted to saving the people, especially the poor and killing the devils. Wherever she goes, the flowers smile at her, birds sing and plants shudder to welcome her. But the only thing is she has been waiting painfully for love.
Spring comes, peach blossom blooms but it can be fresh for how long? Just in the middle of spring, we see the peach blossom fade and fall all over the garden, so how can it wait for the winter wind? How can Miss Bo wait for her own gentleman? Just thinking of that makes my heart feel sorry for this talented and beautiful female saint. What a pity!

In the world, there are many beautiful women who are good and bright like the jade, yet they are forever haunted by loneliness because of the fate decided by the Heaven. Therefore, Miss Bo are really sympathetic with such women because she has her own grief over her lonely life.

Her anniversary is coming, if anyone wants to go to Han Son to pay respect to her, please go now. If you are sincere, you will be blessed.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes