CÔ BẢY KIM GIAO, CÔ BẢY MỎ BẠCH
Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
.........................
..........................
CÔ BẢY MỎ BẠCH được thờ chính ở Kim Giao, Mỏ Bạch thành phố Thái Nguyên cùng với Chầu Bảy.
Cô chính là CÔ THỨ BẢY trong TỨ PHỦ THÁNH CÔ.
THẦN TÍCH:
CÔ BẢY MỎ BẠCH xuất thân là người dân tộc tại vùng Mỏ Bạch. Có tài liệu cho rằng cô là người dân tộc MỌI. 
Tuy nhiên, trong danh mục các dân tộc Việt Nam không có tên MỌI. Vì vậy có khả năng cô là người dân tộc NÙNG.

Sinh thời, cô là thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang,  nết na, đoan trang hiền thục. 
Tương truyền thì cô có công giúp dân khai phá, trồng trọt và chống giặc ngoại xâm, nhưng không rõ thời gian và giặc ngoại xâm nào.
Những khi thanh nhàn, vào đêm trăng sáng, cô thường hội họp các bạn tiên, mắc võng đào giữa hai cây kim giao rồi cùng đàn hát.

CÔ BẢY MỎ BẠCH được coi là thánh cô cận kề bên CHẦU BẢY nên cũng chính là CÔ BẢY KIM GIAO hay CÔ BẢY TÂN LA (khi cô hầu cận CHẦU BẢY ở đền Tân La, Thái Bình).
Lưu ý: CÔ BẢY TÂN AN là  thánh cô hầu cận ÔNG BẢY BẢO HÀ, mà không phải CÔ BẢY MỎ BẠCH hay CÔ BẢY KIM GIAO.
Trong hàng TỨ PHỦ THÁNH CÔ, cô rất hiếm khi ngự đồng. Cô chỉ ngự giá khi các ghế sát căn cô thỉnh về hay các ghế hầu thánh tại đền cô khâm trực.
 Về trang phục và cung cách hầu CÔ BẢY KIM GIAO rất khó phỏng đoán, theo TM thì cô có thể mặc áo tím hoặc áo xanh. 
Khi ngự đồng, cô khai cuông rồi múa mồi.
ĐỀN THỜ CHÍNH:
Hiện nay, CÔ BẢY được thờ chính tại cung ĐỀN KIM GIAO (Thanh Liên. Mỏ Bạch, Thái Nguyên)và tại đền Tân La ( Dốc Lã, Bảo Khê, Hưng Yên)

_________________
Co Bay Mo Bach is worshipped in Kim Giao, Mo Bach, Thai Nguyen city with Chau Bay.
She is the seventh among the ladies in the Mother Goddess religion.
Co Bay Mo Bach was a person of ethnic minority in Mo Bach. There is documentation that she was a person of Moi race.
At the time, she was a beautiful young girl who was talented and meek.
Legend has it that she helped the local people to explore the land, cultivate and fight the enemy. The time was still unknown to people nowadays.
When in leisure, at the moonlit night, she usually meets with her fairy friends, sets up the hammock between the trees and sings.
Co Bay Mo Bach is considered very close to Chau Bay. Therefore, she is Co Bay Kim Giao or Co Bay Tan La (when she serves Chau Bay in Tan La temple, Thai Binh).
Remember: Co Bay Tan An is the saint who serves Ong Bay Bao Ha. She is not Co Bay Mo Bach or Co Bay Kim Giao.
Among the ladies in the Mother Goddess religion, she rarely appears in the trance ceremonies. Only when the spirit medium is close to her does he/she invite her.
It's hard to predict the costumes that Co Bay Kim Giao wears but I predict she wears purple or green costumes.
When appearing in the trance ceremonies, she dances with the incense.
MAIN TEMPLE:
At the moment, Co Bay is worshipped mainly in Kim Giao temple (Thanh Lien, Mo Bach, Thai Nguyen) and Tan La temple (Doc La, Bao Khe, Hung Yen)

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes