TỨ PHỦ THÁNH CẬU


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
..............................
..................................................
 Trong ĐẠO MẪU, TỨ PHỦ THÁNH CẬU đứng sau, NGŨ VỊ TÔN QUAN, TỨ PHỦ CHẦU BÀ, TỨ PHỦ ÔNG HOÀNG, TỨ PHỦ THÁNH CÔ.
1- TỨ PHỦ THÁNH CẬU: Gồm 12 cậu, là hình tượng nam thiếu niên nhanh nhẹn, xông xáo, hiếu động, mạnh mẽ, thường là hầu cận các vị thánh quan trọng trong TỨ PHỦ QUAN HOÀNG.
Hầu như không có tài liệu ghi chép về thân thế của các thánh cậu trong TỨ PHỦ THÁNH CẬU.
Tuy có 12 cậu, nhưng không xác định được các cậu thờ chính ở những đền nào cụ thể.
Thông thường thì các cậu ngự tại các lầu cậu tại các đền phủ.
Ở lầu cậu, có khi thờ một tượng, cũng có khi thờ nhiều tượng cậu.
Tuy nhiên, cậu bé hầu cận ai trong đền thì không có sự tích giống như các cô bé. Vì thế cậu ngự ở bản đền nào thì gọi là cậu bé bản đền đó.
 Có rất ít đền thờ riêng các cậu bé và so với các cô bé thì hình tượng các cậu mờ nhạt hơn khá nhiều.
Khi hầu đồng, người ta hầu nhiều giá cô hơn giá cậu. 
 Có thể lí giải điều này là do bị ảnh hưởng từ văn hóa MẪU HỆ từ thời cổ xưa.
Nếu các cậu hầu cận các quan hoàng trong  TỨ PHỦ QUAN HOÀNG thì khi đó tên các cậu được đi theo thứ bậc của các vị quan hoàng đó.
Ví dụ:
Đền quan hoàng Bơ thì cậu bé được gọi là CẬU HOÀNG BƠ PHỦ.
Tại các đền thờ Mẫu, thờ Chầu, thờ các quan lớn trong NGŨ VỊ TÔN QUAN, hoặc các đền thờ cô thì được gọi là CẬU BÉ BẢN ĐỀN
 Các cậu bé trong TỨ PHỦ THÁNH CẬU thường được coi là các hoàng tử nơi chốn thiên cung, được vua cha Ngọc Hoàng cho giáng trần để giúp dân an cư, lạc nghiêp hay dẹp giặc cứu nước và được đón về từ khi còn tuổi niên thiếu.
Cũng nhiều khi các cậu bé được cử xuống hầu cận vị quan nào đó rồi trở thành vị  thiếu niên anh hùng phò vua giúp nước chứ không cứ phải là hoàng tử thiên cung
Ví dụ như CẬU BÉ TRƯỜNG SINH tại đền CẬU BÉ TÂY THIÊN
Khi hầu đồng thì chỉ có cậu HOÀNG CẢ, CẬU HOÀNG ĐÔI, CẬU HOÀNG BƠ, CẬU HOÀNG TƯ là hay giáng đồng, còn các cậu bé khác hầu như không giáng đồng.
 TRANG PHỤC KHI GIÁNG ĐỒNG: Các cậu bé khi giáng hầu có trang phục giống nhau: Như mặc áo cánh, vấn khăn rìu, chân quấn xà cạp, đi hài thêu hoa, chỉ khác nhau ở màu áo theo ngôi vị mà thôi
Ví dụ: Cậu hoàng Cả thì mặc áo màu đỏ, cậu hoàng Đôi mặc áo màu xanh, cậu hoàng Bơ mặc áo màu trắng
 Các cậu thường múa hèo, múa gậy, bắn cung, nhẩy ngựa, reo hò vang lừng. Riêng cậu Bơ thì có thể múa chèo thuyền hay giăng lưới bắt cá.
Các cậu bé là ngôi thấp nhất trong tứ phủ nên ít thấy có có sự tích và cũng hiếm được thờ đền riêng.
Duy có CẬU BÉ ĐỒI NGANG trong TỨ PHỦ THÁNH CẬU ở phủ Đồi Ngang được coi là con trai của thánh Mẫu Liễu Hạnh khi bà giáng sinh lần thứ 3 là nổi tiếng nhất.
Ngoài ra, còn có CẬU BÉ LỆCH ở cung MẪU tại đền Trần Triều ở khu du lịch tâm linh đền Suối Mỡ
---------------

In worship Mother, Four Boys of Godness is behind Five Mandarins of Godness, Four Ladys of Godness, Four male saints, Four fairy of godness .
1- FOUR BOY OF GODNESS : had 12 boys, is teenager boys are strong, hyperactive and disorders.
Often is servants of Four male saint.
Almost no document about Four Boys of godness ’s profile.
Have 12 boys, but not determine the Main Temple of little boys.
Normally, the boy sat in their upstairs at the temple.
In the upstairs, sometimes worship a statue, also has many statues of boys.
However, the boy does not have the story like as the little girl, as he sits in who temple, so called name boy of that temple
Have very few own temple of boys. Compared with little girl fairy, Boy’s image is more fuzzy than Girls.
If they is servants of who Four male saint name, so name they was follow that Four male’s name.
Example:
The 3th Male Saint’s temple, so his name is The 3th Boy of Godness.
Many boys of Four Boys of Godness, Is a prince in heaven, go down to earth for help people settle, save the country.
Most of the time, the boy are sent to become a young hero, to help a mandarin and king for save country. Isn’t prince in heaven.
Example:
The Fairy Boy Of Immortal at Tay Thien Fairy Boy ‘s temple.
When present, just only have The 1th Boy godness, The 2th Boy, The 3th boy, The 4th boy is often going into trance. And other boys is not.
2 – COSTUME OF BOYS WHEN PRESENT : The boys almost ware the same clothes: such as shirts, axe foot, embroidery, comedy, just different in color.
Example:
The 1th Boys is ware red costume, 2th boys is green costume, 3th boys is white costume,…
The boys are is the lowest government should less have story and their own temples.
Just only Doi Ngang Fairy Boys in Four boys of godness at Doi Ngang’s temple of Lieu Hanh Princess is most famous.
In addition, also have Lech Fairy Boys at Mother palaces at Trần dynasty in Suoi Mo Temple Spirituality.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes