HOA CẢI VEN SÔNG

                       
 
...............................
....................
                       
                          Chiều  buông se lạnh nắng hanh hao
                          Tỉnh giấc chiêm bao chợt thấy buồn
                           Mộng tan bật khóc người đi mất
                           Ly sầu lệ đắng để phần ai
                           Tím ngắt mây giăng trời hiu hắt
                            Nàng đông trơ trọi bẽ bàng than
                            Áo ấm em đan giờ ai mặc
                            Má thắm nhạt phai tắt lửa lòng

                               Ô kìa!Vườn cải đơm hoa
                            Bừng lên trong nắng muôn  hoa hé cười
                               Mùa đông dù vẫn chưa qua
                            Đi giữa vườn cải tiên sa rạng ngời

________________________________________________
In the afternoon, let go of the cold,
hot and cold Sun

Waking up in the dream,
the dream suddenly felt sad

The dream melted crying
and people went away

Sad, bitter cup knows who it is for

Purple clouds fly, and the sky is dull

She was lonely and embarrassed and groaned

The warm shirt I knitted, who is wearing it now

The pale cheeks fade away the fire of the heart

Oh! Garden of Brassica napus bloom

Flowering in the sunshine,
with lots of smelling

Winter Although still not over Going

Fairy among the radiant garden
                     

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes