HOA CẢI VEN SÔNG

                       
 
...............................
....................
                       
                          Chiều  buông se lạnh nắng hanh hao
                          Tỉnh giấc chiêm bao chợt thấy buồn
                           Mộng tan bật khóc người đi mất
                           Ly sầu lệ đắng để phần ai
                           Tím ngắt mây giăng trời hiu hắt
                            Nàng đông trơ trọi bẽ bàng than
                            Áo ấm em đan giờ ai mặc
                            Má thắm nhạt phai tắt lửa lòng

                               Ô kìa!Vườn cải đơm hoa
                            Bừng lên trong nắng muôn  hoa hé cười
                               Mùa đông dù vẫn chưa qua
                            Đi giữa vườn cải tiên sa rạng ngời

________________________________________________
In the afternoon, let go of the cold,
hot and cold Sun
Waking up in the dream,
the dream suddenly felt sad
The dream melted crying
and went away
faint, faded, faded, fire, oh
Oh! Garden of broccoli
Flowering in the sunshine,
with lots of smelling
Winter Although still not over Going
among the radiant radiant garden

                     

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes