TRÀ MY VŨ VÀ " SÁT THỦ TINH VỒ"


Một lần, khoa phân công thầy T là người hỏi thi vấn đáp  môn tiếng Nga hiện đại lớp tôi.
Thầy là người nổi tiếng lạnh lùng, coi thi nghiêm ngặt và được mệnh danh là : " SÁT THỦ TINH VỒ" .
 Nhận được tin đã như sét đánh ngang tai, khiến cả lớp tôi ai cũng " ớn lạnh tới tận xương sống".
 Tuy nhiên, lũ "yêu nữ" lớp tôi cũng chẳng chịu "bó tay" chờ chết.
Bọn hắn liền nghĩ ra một " kế": chúng muốn trước ngày thi, tôi sẽ chọn một bộ " thiệt gợi cảm", đón đường Thầy T, khi gần sát " mục tiêu" thì giả vờ ngã để thầy kịp đỡ... ( hồi đó, tôi cũng được mấy chàng nhà văn trẻ khen nịnh là: " TMV có vẻ đẹp của An -ka-rê-ni- na ( một nhân vật nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà đại văn hào Nga).
Bọn yêu nữ hi vọng với kế đó thì thầy T nhất định sẽ hiền  hơn và có chút nới lỏng khi hỏi thi vấn đáp.
Tôi nhất mực từ chối vì lo rằng, lỡ thầy không đỡ kịp thì què giò, toi mạng.
Tuy nhiên, tôi vẫn có ý muốn thử theo "kế riêng" của mình xem sao.
 Buổi sáng hôm đó, trời trong  xanh thăm thẳm, nắng mùa thu vàng óng như rót mật ong xuống nhân gian.
 Tôi vận một bộ cánh  màu phơn phớt hồng dễ thương, tóc chải mượt mà, làn môi điểm nhẹ chút son ..., tay ôm một chồng sách, đứng ở một góc sân trường để chờ thầy đi qua.
 Lúc thầy T  ngang qua, tôi buông tay để mặc cho chồng sách rơi xuống đất.
 Thầy T nghe thấy thế thì vội ngoái đầu lại nhìn.
Thầy chợt thấy một " chú thỏ non màu hồng" với vẻ mặt rất cần" cứu giúp" thì chạy lại.
- Ủa!  Em không sao chứ?- Thầy hỏi tôi đầy vẻ lo lắng .
- Dạ. Em không sao... Chỉ là... - Vẻ mặt tôi thiệt tội nghiệp đáp lời.
 - Không sao là tốt rồi. Em học lớp nào? - Thầy khẽ nói và cúi xuống nhặt sách giúp tôi.
- Dạ. Em tên Trà My. Em...
 Ở một góc xa, lũ yêu nữ chụm tay vào nhau hớn hở: " Je..."
  Vào ngày thi, " SÁT THỦ TINH VỒ" biến mất vì thầy T rất nới lỏng khi hỏi thi lớp tôi.
 Sau đó, cả lớp đã tổ chức một bữa liên hoan nhỏ để  " ăn mừng thắng lợi".

-----------------
Once, faculty assigned- Mr. T was the interrogator about modern Russian in my class.
He is a cold famous , who takes rigorous examinations and is called "COLD ASSASSIN".
Receiving news was like lightning struck ears, making my whole class "chills to the spine".
However, the class "goblin girls " my class will not "give up" waiting for death.
They immediately thought of a "successor": they wanted before the exam, I would choose a "sexy sensual", to welcome Master T's road, when close to "goal", then pretending to fall so he could get up ... (Back then, I was also praised by some young writers: "TMV has the beauty of An -ka-rê-ni- na (a famous figure in the novel of the same name of the great writer of Russia).
Women who love the hope that the next T teacher will be more gentle and have a little easing when asking questions.
I insisted on refusing because I was worried that if I missed my teacher, I would be crippled and lost my life.
However, I still want to try to follow my "own trick".
That morning, deep blue sky, golden autumn sunshine as poured honey down into the world.
I wore a cute pink shirt, smooth hair, a little lipstick ..., holding a stack of books, standing at a corner of the school yard waiting for the teacher to go  pass.
When Mr. T passed, I let go of my hand to let the book pile fall to the ground.
When Mr. T heard that, hurriedly looked back.

He suddenly saw a "pink rabbits" with a face that needed "help" to run.

- Hey! Are you alright? ”He asked me full of anxiety.
- Yes I'm alright ... It's just ... - My face is a poor face.

  - It is fine. Which class do you study? - He said quietly and bent down to pick up books to help me.

- Yes. My name is Tra My. I ...

  At a far corner, the goblin girls  with each other: "Je ..."

   On the day of the test, "COLD ASSASSIN" disappeared because Teacher T was loosened when he asked for my class.

  After that, the class organized a small party to "celebrate the victory".
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes