BỌT BÈO NỔI TRÔI(Thương miền Trung lũ lụt do thiên tai  một,hai ba phần là do các nhà máy thủy điện xả lũ)
                                         Miền Trung cái rốn thiên tai
                                   Gặp ông thủy điện họa tai càng nhiều.
                                         Nước kia là bạc là tiền.
                                    Là nguồn năng lượng độc quyền chúng ông
                                         Hàng năm lợi tấn ông thu
                                  Bí bách ông xả chết bu  lũ  nghèo
                                         Heo bò nhà cửa nổi trôi
                                 Cuốn luôn cái mạng kêu trời mặc bay
                                        Ô hô!Ông có tàu bay
                                Dưới đất lụt lội ông bay trên trời
                                     Giời đày cái lũ đói nghèo
                                Chết vài trăm đứa bọt bèo đáng chi
 
                                         Trời xanh có mắt ông ơi
                                 Có ngày húp cháo răng rơi cả hàm
                                         Cậy chi mấy cái tầu bay
                                Họa mà ập đến tan thây đáng đời
                                 

             

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes