BIỂN KHÁT


                            Biển đêm nỗi nhớ cồn cào
                        Sóng xô cuồn cuồn cuộn ầm ào từng cơn
                               Xô cho rát đỉnh non bồng
                         Ngả nghiêng trời đất thỏa lòng khát nhau

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes