KHẤN NGUYỆN


            Chắp tay con cúi lạy Phật Bà
            Xin  Người từ bi rủ lòng cứu khổ
             Bão dữ tan mau họa tai hóa giải
             Miền trung khúc ruột được yên bình.
                                   

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes