TÁI ÔNG MẤT NGỰA CHƯA CHẮC ĐÃ PHẢI LÀ CHUYỆN BUỒN [Losing a horse has not been a definite sed story]

 Ở đời, trong cái rủi có cái may, đừng vội nản lòng bạn nhé!

...................................................


Ngày xưa, có một lão nông tên là Tái Ông, sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng cận tây nam Trung Quốc. Gia tài của ông vẻn vẹn chỉ có một con ngựa thồ hàng thuê để nuôi sống cả gia đình.


Một ngày nọ, chẳng hiểu vì sao con ngựa đó bỗng dưng bỏ nhà đi đâu mất.

Cả nhà ông lão buồn bã, thở than vì lo sợ sẽ bị chết đói. Nhưng ít ngày sau đó, con ngựa của ông bỗng trở về, dắt theo một chú ngựa cái khỏe mạnh, đẹp đẽ.

Ông và toàn gia mừng rỡ như thể bắt được vàng vậy.

Hàng xóm có vẻ ghen tị, ghé tai nhau thì thào to nhỏ rằng :

” Nhà lão ta thiệt may mắn.”


Rồi một bữa nọ, thằng con trai độc nhất của ông vì quá ham cưỡi ngựa, không may bị ngã què luôn một giò.

Lúc ấy, hàng xóm liền dè bỉu vẻ ác khẩu:” Tưởng đâu là phúc hóa ra là họa…Chết chưa! Đáng đời nhé.”


Một năm sau, đất nước xảy ra chinh chiến.

Con trai trong làng tất tật phải vào lính và ra trận.

Duy chỉ có con trai của Tái Ông là được ở nhà vì hắn bị què một chân.


Cuối năm đó, quân nhà vua thua trận nên hầu hết trai làng đã bị hy sinh nơi trận tiền.

Khắp trong ngoài làng rền rĩ tiếng khóc nỉ non vì những đứa con xấu số của họ bị bỏ xác nơi lửa đạn xa trường.

Chỉ có Tái Ông là được vui vầy cùng đứa con trai và bầy cháu nhỏ thân yêu của mình.


Chuyện đời là vậy: Trong cái rủi có cái may và ngược lại.

Vì thế nếu hôm nay, dẫu bạn gặp phải hạn tai, xui xẻo thì cũng đừng buồn rầu hay tuyệt vọng bởi vì rất có thể sau sự mất mát, thiệt thòi đó là món quà may mắn mà số phận sẽ dành cho bạn.

Hãy vui lên bạn nhé. Hết mưa rồi nắng ắt hửng lên thôi

.......................................................


In life, in luck there is luck, do not be discouraged by you yet!

.................................................. .


Once upon a time, there was a farmer named Tai Ong, who lived in a small village in the southwestern region of China. His fortune was only a horse that was hired to support the whole family.


One day, I don't understand why that horse suddenly left home.

The old man's family was sad and lamented because he was afraid that he would starve to death.

 A few days later, his horse suddenly returned, taking a strong, beautiful mare.

He and the rest of the family rejoiced as if they had caught gold.

Neighbors seemed jealous, exchanging ears with each other, saying:

"His house is so lucky."


Then one day, his only son because he was too eager to ride a horse, accidentally fell and lame one leg.

At that time, the neighbors immediately sobered: "Thought what was a blessing turned out to be a disaster ... Dead yet! Worthy of life. ”


A year later, the country went to war.

All healthy boys in the village had to join the army and go to battle.

Only Re Ong's son is allowed to stay at home because he has a lame leg.


Later that year, the king's army lost the battle, so most of the village boys were sacrificed in the first battle.

Across the village, there was a cry of crying because their ill-fated children were left dead in the fire and bullets away from the school.

Only Tai Ong can enjoy being with his beloved son and children.


The story of life is like that: In misfortune, there is luck and vice versa.

So if today, even if you encounter drought, bad luck, do not be sad or depressed because most likely, after the loss, that disadvantage is a lucky gift that fate will give you.

Please cheer up. The rain is over and the sun will shine brightly.😘


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes