[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] MAIN VÀ 2 BÉ DERE - MAIN AND TWO DERE BOY

 


Tình yêu với 2 tiểu mỹ thụ và cuộc chiến không hồi kết...
1 thụ tsundere
1 thụ himedere...
Và dĩ nhiên là tôi yêu tsun hơn rồi :3
Nhưng mà vẫn phải nuông chiều em hime, không là ẻm sẽ khóc nhè.,...hehe

-----------

Love with 2 little ukes and the fight is not over ...

1 tsundere 

1 himedere

And naturally, I love tsun more: 3

But still have to take care of hime, not he will cry., ... hehe

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes