[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] THÔNG TIN NGOÀI LỀ VỀ TIỂU MUN - OTHER INFORMATION OF TIEU MUN


Tên: Tiểu Mun
Tên khác: Takei Ai ( Hoặc Takei Saori )
" Ai "có nghĩa là "tình yêu" hoặc là "Robot".
"Saori" còn có nghĩa là " bình trà quý"
Màu sắc yêu thích: Đỏ, Trắng, Đen, Xanh dương, Xanh lục...
Ngoài ra anh còn có cá tính khá là lười biếng, thích suy ngẫm một mình.
Tính tình vui vẻ, hồn nhiên.
Ngoài ra anh cũng có đặc điểm giống Yumoto là thích ôm, vuốt ve những con vật dễ thương.
Có khả năng copy siêu phàm...vân vân và mây mây...
Tính cách anh nhìn vậy nhưng khá là trẻ con và lập dị, dù thế nào thì mãi cũng không lớn được...
Cách xưng hô:
Ai-tan ( Yumoto và Yu hay gọi ), Ai-kun ( Những người bạn khác gọi ),
Onii-chan ( Bio gọi ), Ai-san ( Yumoto chỉ gọi anh thế này khi cậu cực kỳ tức giận ).
Châm ngôn:
- "Sống trên đời là phải biết hưởng thụ, không thì có nhiều tiền cũng vứt..."
- " Tôi muốn làm trụ cột để bảo vệ tất cả những người tôi yêu thương! "
- " Điểm tôi thích nhất ở một cô gái/chàng trai đó là rộng lượng và biết chấp nhận điểm không tốt của người yêu  ( Dĩ nhiên là người đó ta phải có nhiều mặt tích cực ) !"
- " Có hai loại người: Một là kẻ háo sắc, hai là người thích những mặt tích cực của chàng trai/cô gái"
- "Tiền nhiều thì làm gì chứ, sống trên đời chết đi cũng đâu có mang được đi, con người đúng là..." 
--------

Name: Tiểu Mun
Other names: Takei Ai (Or Takei Saori)
"Ai" means "love" or "Robot".
"Saori" also means "precious teapot".
Favorite color: Red, White, Black, Blue, Green ...
In addition, he also has a rather lazy personality, likes to ponder alone.
Cheerful, innocent.
In addition, he also has the same characteristics as Yumoto: he likes to hug and caress cute animals.
Able to copy supernatural ... etc and atc ...
His personality looks like that but he is quite childish and eccentric, no matter what he does not grow up forever ...
Pronoun:
Ai-tan (Yumoto and Yu call him), Ai-kun (other friends call),
Onii-chan (called by Bio), Ai-san (Yumoto only called him like this when he was extremely angry).
Maxim:
- "Living in the world is about enjoying it, otherwise having a lot of money will also throw ..."
- "I want to be a pillar to protect all the people I love!"
- "The point I like the most about a girl/guy is being generous and accepting the negative points of her lover (of course that person must have many positives)!"
- "There are two types of people: One is eager for feminine beauty, the other is someone who likes the positives of the guy/girl"
- "Why should we have a lot of money, we can't take it  if we die, people are ..."

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes