[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] MỘT LẦN LÀ ĐỦ - ONCE IS ENOUGH


You only live once, but if you do it right, once is enough.

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.


 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes